Sidste svarfrist: 14.12.2018

Social- og sundhedsassistent søges til Vibedal Plejecenter

Vi søger pr. 1. februar 2019, eller efter aftale:
Social- og sundhedsassistent 33 timer pr. uge med weekendarbejde hver anden uge. Vagttyper efter aftale. Vi søger assistent primært til somatisk afsnit.

Vores ønsker til dig er, at du

 • vil medvirke til at vores beboere får et godt hverdagsliv, hvor de oplever livskvalitet, tryghed og sikkerhed i tæt samarbejde med beboernes pårørende
 • kan skabe nærvær og relationer og er bevidst om betydningen af egen tilgang til vores ældre borgere
 • er fagligt velfunderet og har lyst og evne til udvikling
 • kan udvise engagement, initiativ, ansvarlighed og selvstændighed
 • kan anvende anerkendende kommunikation i samarbejdet
 • medvirker aktivt til trivsel og arbejdsglæde på plejecentret

Vi tilbyder

 • mentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområde
 • et nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgaven
 • sygeplejefaglig sparring med sygeplejersker
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • en travl og udfordrende hverdag

Om os

Vibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på 3 somatiske teams og 1 specialafsnit for mennesker med demens. Vores journalsystem hedder CURA. Vi har aktivitets- og dagcentertilbud, modtagekøkken og motionscenter. Vi har særdeles gode fysiske rammer inde og ude for både beboere og personale.

Vi er ca. 80 medarbejdere, og du vil møde kompetente kolleger, der er positive og fleksible. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedshjælper og -assistentelever. Vi er virksomhedscenter med tilknytning til Jobcenter Thisted.

Vi lægger stor vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra vores fælles værdier: Humor – Engagement – Anerkendelse – Respekt – Trivsel.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til teamleder Camilla Langkjær, tlf. 99 17 40 48 eller leder Ruth Siersbæk, tlf. 99 17 40 42. Her kan du også aftale tid til et besøg og en rundvisning i vores hus. Vi bor Vibedalvej 1, 7700 Thisted.

Du kan læse mere om Vibedal på: www.thisted.dk/vibedal. Her kan du også se Profil for social- og sundhedsassistenter i Thisted Kommune under fanebladet: Ansatte.

Ansøgningsfrist: fredag den 14. december 2018 kl. 8.00.
Samtaler: Forventes afholdt tirsdag den 18. december 2018.

Klik her for at søge