Sidste svarfrist: 14.12.2018

Socialrådgiver/socialformidlere søges til Familierådgivningen

Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning søger en dygtig socialrådgiver/socialformidler til en fast stilling på fuld tid til at arbejde i Familierådgivningens Undersøgelsesteam hurtigst muligt. Teamet er hjemhørende under sektion for Myndighed og Familieindsatser, hvor der arbejdes med særlig støtte til børn og unge i alderen 0-23 år.

Familierådgivningen Thisted Kommune er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det faglige som tværfaglige arbejde. Vi inddrager ICS og DUBU i det daglige arbejde, vægter inddragelse af nye metoder og tilgange og har fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Som myndighedssagsbehandler i Undersøgelsesteamet vil dine primære arbejdsopgaver bestå i:

 • Udførelse indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til Børn og unge. Herunder undersøgelser, iværksættelse af forebyggende foranstaltninger og opfølgning herpå.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk.
 • Forebyggende arbejde med fokus på ressourcer og resiliens.
 • Tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret indsats.
 • Tovholderfunktion i unges overgang til voksentilværelsen.

Vi forventer, at du;

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, gerne med erfaring indenfor børneområdet.
 • Er en god teamplayer, som også kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra fælles værdier og retningslinjer.
 • Er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Kan indtage et fagligt perspektiv i holdnings- og meningsdrøftelser.
 • Er positivt indstillet på nye udfordringer og åben for læring i faget.
 • Er psykisk robust
 • Er systematisk og kompetent IT-bruger – evt. har kendskab til ICS og DUBU.

Vi tilbyder:

 • Engagerede kollegaer, der er organiseret i teams.
 • En arbejdsplads der giver plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab.
 • Et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, der inddrager forandring og udvikling.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Ledelsesmæssig støtte.
 • Teamsupervision.
 • Flekstid.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Henriette Lindgaard på tlf. 2511 1906 eller teamleder Camilla Hassing på tlf. 2967 5557.

Ansøgningsfrist: den 17. december 2018 kl. 10.00. Det forventes, at der bliver afholdt ansættelsessamtaler i uge 51.

Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Du kan se Børne- og Familierådgivningens organisation samt læse mere om familierådgivningen på Thisted Kommunes hjemmeside: www.Thisted.dk.

Klik her for at søge