Sidste svarfrist: 31.01.2019

Børnehuset Koldbøtten søger en sprudlende og initiativrig pædagog

Sætter du din faglighed i spil i hverdagens gøremål, og forholder du dig didaktisk til det du gør – så er det en som dig vi er på udkig efter.

Vi ønsker os, du kan opfylde følgende:

  • Værdsætter fordybelsen, opmærksomheden og nærværet sammen med børnene og tør være leder af din børnegruppe
  • Er sprængfyldt af positiv energi, og kan tage ansvar på en varm og anerkendende måde
  • Er en god medspiller i personalegruppen, over for børn og forældre samt andre samarbejdspartner
  • Kan få musikkens mystik ind i hverdagen, evt. kan du spille på et instrument
  • Ser mulighederne i udeliv og inddrage legepladsen som et læringsrum
  • Kan bevare overblikket og roen i pressede situationer

Vi er et TRIVSELS-HUS, der arbejder ud fra et anerkendende, inkluderende menneskesyn. Vores pædagogik bunder i at alle skal føle sig som en del af det store fællesskab.

Vi har 48 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn. Vuggestuebørnene har fast base i egne lokaler, og børnehavebørnene er opdelt i to basisgrupper. Vi arbejder dog meget på tværs af grupperne for at understøtte de gode venskaber. Vi har fast en bestemt rolle vi skal forblive i, så børnene oplever og ser vores glæde ved at være sammen med dem.

Vi er en personalegruppe på tre medhjælpere, fem pædagoger og en pædagogstuderende. For at tilgodese det gode arbejdsmiljø arbejder vi ud fra vores fælles værdigrundlag:

  • Medbestemmelse - ved at, du er selv med til at skabe din arbejdsplads
  • Loyalitet - ved at, du en god medspiller i alle henseender
  • Arbejdsglæde - ved at, du er bevidst om hvordan du møder andre
  • Anerkendelse - ved at, du værdsætter det positive

Yderligere oplysninger:

Har du fået lyst til at høre mere om vores fantastiske børnehus, så er du meget velkommen til at ringe til pædagogisk leder Anne Marie Yde på 9917 3236 / 2147 7679.

Løn- og ansættelsesforhold:

Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Alle ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.

Tiltrædelse den 1. marts 2019.

Ugentlig arbejdstid: 30 timer.

Ansøgningsfrist d. 31. januar 2019, kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 6. februar 2019.

Klik her for at søge