Sidste svarfrist: 22.01.2019

Nors Skole søger lærer

Hey!! Det er måske lige dig, vi mangler på Nors skole!

Vi søger en dygtig medarbejder, der ønsker at blive en del af en fantastisk og velfungerende skole, beliggende i perfekte omgivelser med Nationalparken lige i baghaven.

Man vil indtil sommer komme til at overtage et skema med følgende fag.

 • Matematik, historie, engelsk, idræt, læsebånd (to-lærer), understøttende undervisning, klassens tid (to-lærer) i 5. klasse.
 • Svømning med 4. klasse.
 • Historie og idræt i 6. klasse.

Specifikt gælder det for dette stillingsopslag:

 • Du kan undervise i matematik – meget gerne med linjefagskompetence.
 • Du vil få primær team-tilknytning til 5. klasse.
 • Du kommer til at varetage delt klasselærerfunktionen i 5. klasse.
 • Du kan og vil indgå i et tæt teamsamarbejde.
 • Meget gerne linjefag i nogle af de andre ovennævnte fag.

Hvad er Nors Skole for en størrelse?

Nors Skole er en folkeskole beliggende kun 9 km fra Thisted. Vi har elever fra 0.-6. klassetrin og har et stabilt elevtal på cirka 165 elever.

Vi ligger med Nationalparken lige i baghaven og ønsker at prioritere brugen heraf.

Vi kan også prale af dejlige inde-/udearealer på skolen med masser af plads.

Vi kan tilbyde en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads præget af åbenhed, tillid, tryghed, engagement og et godt arbejdsmiljø. Du vil få en masse dejlige kolleger, der er klar til at tage imod dig med åbne arme og al den hjælp, du har behov for.

Vi er organiseret med primær tilknytning til ét klasseteam og samarbejder derudover i lag (årgangsteams).

På Nors Skole arbejder vi for at forældre, børn og personale har et fælles sprog og føler et fælles ansvar for skolen samt børnenes læring og trivsel.

Vi forventer du…

 • Kan bidrage med et positivt livssyn og godt humør.
 • Kan bidrage til et i forvejen sundt og godt socialt samspil på arbejdspladsen, hvor alle skal kunne komme godt ud af det med alle.
 • Kan indgå i en åben og tillidspræget dialog med kolleger, ledelse, elever og forældre.
 • Besidder evner og viden inden for klasseledelse, relationsdannelse og kommunikation.
 • Besidder en tilpas grad af robusthed, der er en nødvendig del i nutidens lærergerning.

Timetal

Stillingen er som udgangspunkt en 100 % stilling – 80% kan også komme på tale.

Løn- og ansættelsesforhold:

Der er tale om en fast stilling med opstart hurtigst muligt.

Løn er i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ansøger skal være indstillet på, at der vil blive indhentet børneattest.

Henvendelse kan ske til skoleleder Mogens Overgaard, tlf. nr. 9917 3351/2244 6240, mail: mov@thisted.dk

Ansøgningsfrist:

Vær opmærksom på en kort ansøgningsfrist!

Fristen er tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12.00.

Der opfordres til at ansøge stillingen elektronisk via link sidst i stillingsopslaget.

Klik her for at søge