Sidste svarfrist: 23.01.2019

Udviklingskonsulent søges til digitalisering og velfærdsteknologi

Vi søger en engageret og fagligt dygtig udviklingskonsulent, der kan være drivkraft i Thisted Kommunes udvikling af digitale og velfærdsteknologiske løsninger.

Din opgave bliver at igangsætte og understøtte velfærdsteknologiske og digitale løsninger fra idéfasen til evaluering på Sundheds- og Ældreområdet samt på Handicap- og Psykiatriområdet i Thisted Kommune.

I tæt sparring med områdets ledere og medarbejdere, samt andre interessenter som Center for IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Løn skal du medvirke i de forskellige faser i et projekt fra behovsafdækning, dannelse af mulighedskatalog og idégenerering til afprøvning, implementering og evaluering.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • Drive en proces fra start til slut.
 • Være med til at skabe overblik, muligheder og implementere velfærdsteknologiske og digitale løsninger sådan vi hele tiden forbedrer indsatserne til gavn for borgerne, arbejdsmiljøet og økonomien.
 • Udarbejde sagsfremstillinger til politiske udvalg.
 • Deltage i og være tovholder for arbejdsgrupper, netværk og relevante fora.
 • Være referent i diverse fora som f.eks. styregruppe og arbejdsgrupper.
 • Sikre løbende evaluering af indsatser.
 • Skrive afrapportering, status og håndtere effektmål.
 • Følge udviklingen på ældreområdet og medvirke til at sikre, at forvaltningen er på forkant og til stadighed sikrer høj kvalitet i vore indsatser og en effektiv tilrettelæggelse. Det indebærer blandt andet at følge med i ny lovgivning, nye tiltag og den generelle udvikling inden for området

Vi forventer, at du:

 • har interesse for, og gerne erfaring med, velfærdsteknologi og digitale løsninger.
 • har erfaring som projektleder og kan koordinere, formidle, facilitere og lede processer og projekter.
 • har gode kommunikative evner – skriftlig og mundtlige – og kan formidle og kommunikere i skrift og i tale på alle niveauer i organisationen.
 • har flair for økonomi og tal på et overordnet niveau og interesserer dig for gevinstrealisering.
 • har evalueringserfaring.
 • har organisationserfaring og erfaring fra samarbejde med partnere fra forskellige faglige miljøer.
 • har erfaring med at understøtte det politiske niveau.
 • er god til at netværke og samarbejde med erhvervsliv, region, andre kommuner og aktører inden for digitalisering og velfærdsteknologi.
 • er innovativ og kan tænke i nye måder at løse opgaverne på.

Vi tilbyder:

 • spændende og faglige udfordringer, hvor du har indflydelse på kommunens projekter inden for digitalisering og velfærdsteknologi.
 • en selvstændig og afvekslende hverdag med mange forskellige samarbejdspartnere.
 • dygtige kolleger og et arbejdsmiljø, hvor samarbejde og vidensdeling vægtes højt.
 • mulighed for at bidrage til den strategiske retning for afdelingen.
 • et godt arbejdsmiljø med fokus på tillid, dialog og arbejdsglæde.
 • mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Vi forventer, at du har en relevant akademisk eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund eller erfaring.

Om organisationen

Du vil blive en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling. Der er i hele afdelingen ca. 1.100 medarbejdere. Du bliver en del af sektionen ”Sundhed og Kvalitet” med 22 ansatte, der varetager en række funktioner i forhold til hele Sundheds- og Ældreområdet.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Tiltrædelse forventes at ske 1. marts 2019 eller tidligere, hvis muligt.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til souschef Henrik Hugo Pedersen på telefon 9917 1922 eller mobil: 71 72 34 05.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation senest den 23. januar 2019 kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt den 30. januar 2019.

Klik her for at søge