Sidste svarfrist: 21.01.2019

GENOPSLAG – Dagplejepædagog med teamleder funktion til Thisted Kommune

En nyoprettet stilling som dagplejepædagog, med teamlederfunktion, 37 timer pr uge, er ledig til besættelse snarest muligt.

Dagplejen i Thisted Kommune er i rivende udvikling. Vi har masser af børn og mange tiltag, der understøtter og udvikler dagplejen som et kvalitetsdagtilbud.

Dagplejen består i øjeblikket af 125 dygtige og engagerede dagplejere samt 6 dagplejepædagoger. Dagplejen ledes af en områdeleder og der er tilknyttet administrativ bistand til området.

Vi søger en dygtig pædagog med et solidt kendskab til 0-2-årsområdet, gerne med erfaring fra en dagpleje eller en daginstitution. Det vil desuden være et plus om du har ledelsesmæssig erfaring samt erfaring i vejledningsprocesser, gerne med relevant efter- og videreuddannelse.

Stillingen indeholder to hovedfunktioner, således at du ca. 2/3 del af arbejdstiden varetager arbejdet som dagplejepædagog og i den resterende arbejdstid udøver faglig ledelse, i forhold til de øvrige dagplejepædagoger og dagplejerne.

Arbejdet som dagplejepædagog indeholder blandt andet:

 • tilsyn hos dagplejerne i hjemmet og i legestuerne samt tilsyn med private børnepassere
 • vejledning og inspiration
 • samarbejde med kolleger på dagplejekontoret og være bindeled til andre faggrupper
 • bistå ved samarbejde/samtaler mellem forældre og dagplejere
 • afholde MUS-samtaler med dagplejerne
 • medvirke ved forskellige arrangementer med børn, forældre og dagplejere
 • telefonvagt, herunder at deltage i morgentelefonvagten

Arbejdet som teamleder indeholder bl.a.:

At du kan påtage dig en central rolle med at bidrage til at styrke den faglige ledelse i dagplejen. Herunder bistå arbejdet med at udvælge, oversætte og sætte retning for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Derudover skal du understøtte at opgaver og arbejdsgange hos dagplejepædagogerne tilrettelægges således, at mere tid til dagplejerne og børnene prioriteres.

I 2019 går vi i gang med et omfattende aktionslæringsforløb for alle vor dagtilbud, herunder også dagplejen, og du vil få en central rolle i at understøtte og facilitere denne proces i samarbejde med medarbejderne og områdelederen. Der er stort fokus på, at se det samlede dagtilbudsområde som en helhed, ikke mindst i forhold til børns overgange og du vil blive en central person, i at videreudvikle det forpligtende samarbejde mellem dagplejen og institutionerne.

Vi søger en uddannet pædagog der:

 • Har et solidt kendskab til børn i alderen 0-2 år.
 • Ser anerkendelse og inklusion som bærende elementer i jobbet.
 • Kan formidle i tale og skrift.
 • Er god til at arbejde med relationer.
 • Har en veludviklet evne til observation og refleksion, og kan yde solid faglig vejledning og sparring.
 • Kan se dagplejernes forskellige kompetencer.
 • Går aktivt ind i konfliktløsning og tager ansvar for beslutninger.
 • Har et godt overblik og kan følge opgaverne til dørs.
 • Har kendskab til og er fortrolig med brug af IT.
 • Har ledelsesmæssig erfaring.
 • Besidder humoristisk sans.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, med fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • Samarbejde med dygtige og engagerede dagplejere.
 • Engagerede kolleger som prioriterer faglighed højt.
 • Gode efteruddannelsesmuligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfristen er mandag den 21. januar 2019 kl. 8.00. Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 25. januar 2019.

Du er velkommen til at kontakte områdeleder Kjeld Klarborg Eskildsen, 99172286 / 23819187 for yderligere oplysninger om jobbet.

Klik her for at søge