Sidste svarfrist: 26.03.2019
Stilling: Social- og sundhedsassistenter – faste stillinger
Ugentligt timetal: Som udgangspunkt 30 timer dagvagt og/eller aftenvagt
Tiltrædelsesdato: Snarest muligt og senest 1. juni 2019.

I Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter vi borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1.000 medarbejdere.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.
Hjemmeplejen Nord har mødested på Industrivej 5 i Thisted i ny renoverede lokaler fra 2017, hvor ca. 250 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 235 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i Thisted er opdelt i tre teams, nemlig Team Nord, Team Thisted Øst og Team Thisted Vest, som dækker borgerne i de pågældende områder. Derudover er der et team for de faste aften- og nattevagter. Hvert team har tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere – med sygeplejersken som den faglige frontperson og konsulent.

Vi anvender CURA omsorgsjournal som dokumentationsredskab.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • er stabil og fleksibel
 • kan varetage den grundlæggende sygepleje til borgere i stabile forløb og medvirke ved de mere
 • komplekse opgaver i tæt samarbejde med sygeplejersken
 • der kan rumme borgere i alle livsfaser og livsvilkår
 • der er fortrolig med IT og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for faget
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • to dage aldrig er ens
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anderkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til en af teamlederne Heidi Henningsen, Hanna Bak Søndergaard eller Anni Skydt Jørgensen på tlf. 99 17 43 00.

Hvis du mener, at du har de rette kompetencer og kan se dig selv som vores kommende kollega, hører vi meget gerne fra dig

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort mv.) senest tirsdag den 26. marts kl. 10.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 28. marts 2019.

 

Ansøgningsfrist: 26. marts 2019

Klik her for at søge