Sidste svarfrist: 25.03.2019
To SPÆNDENDE plejecentre for mennesker med demens, Fjordglimt I Sennels og Sct. Thøgersgaard i Vestervig, er på jagt efter nye kollegaer. Er du interesseret, så læs med.

Et godt sted at bo og et godt sted at arbejde
Vi er to områdecentre med bo-enheder, dagcentre for demensramte og midlertidige pladser, som på Sct. Thøgersgaard er en særskilt enhed for alle typer af borgere. Alle lejligheder er plejeboliger for middel til svært demensramte ældre. Områdets ældre kan komme på centret og bruge husets faciliteter.
Overordnet arbejder vi efter Thisted Kommunes værdigrundlag: Anerkendelse, loyalitet, åbenhed, troværdighed og tillid.
Begge centre har en målsætning og et værdigrundlag, som der arbejdes efter: 
 • Sct. Thøgersgaard - ”Stedet med det gode hverdagsliv” og ”Et godt sted at arbejde”
 • Fjordglimt -”Et godt sted at bo” og ”Et godt sted at arbejde”.

Ud fra værdier, serviceniveau, ressourcer og ældrepædagogisk tilgang, yder vi professionel individuel pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver for beboerne på / brugere af de to centre.

Arbejdsopgaverne inkluderer
 • at være stærk i at skabe nærvær og relationer
 • at udvikle og fastholde brugernes funktionsniveau
 • aktivitets-, trænings- og omsorgsopgaver
 • at inspirere til styrkelse/vedligeholdelse af sociale kompetencer
 • praktisk hjælp
 • sundheds- og plejeopgaver.

Af faglige kompetencer, leder vi efter en kollega, der har
 • viden og erfaring omkring demens
 • viden og erfaring i almen somatik
 • erfaring med formidling af fysiske aktiviteter
 • gode kommunikative evner
 • erfaring med dokumentation.

Af personlige kompetencer, søger vi en kollega, der
 • er engageret
 • er ansvarsfuld
 • er fleksibel og stabil
 • har gode samarbejdsevner
 • er tålmodig
 • har godt humør
 • er omstillingsparat
 • er læringsparat
 • har personlig drivkraft.

Vi tilbyder
 • en arbejdsplads i forandring
 • en travl hverdag med udfordringer
 • medindflydelse – dette vægtes højt
 • tværfagligt samarbejde, uddeling af kompetencer og ansvar er nøgleord.
 • kollegialt fællesskab - vi tager godt imod nye medarbejdere

Vi søger:

Fjordglimt:
 • Social- og sundhedshjælper 30 timer fortrinsvis i nattevagt
 • Social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent fast afløser, 30 timer
 • Social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent afløser, barselsvikariat 30 timer

Sct. Thøgersgaard:
 • Social- og sundhedshjælper fast afløser 30 timer
 • Social- og sundhedsassistent fast afløser 30 timer
 • Social- og sundhedshjælper 20 timer rengøring + 12 timer i aktivitetsdelen
 
Praktiske oplysninger
Tiltrædelsesdato er 1. maj 2019, eller snarest derefter.
Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamledere Else Sixhøj, Pia Søe Larsen og Yvonne Tilsted på 99 17 38 60 på Fjordglimt, og til teamleder Jette Kristensen, Charlotte Lauridsen og Yvonne Tilsted på 99 17 33 30 på Sct. Thøgersgaard.

Frist
25. marts kl. 08.00.
Samtaler forventes afholdt 27. marts 2019 på Fjordglimt og 29. marts 2019 på Sct. Thøgersgaard.

Ansøgningsfrist: 25. marts 2019

Klik her for at søge