Sidste svarfrist: 25.03.2019
- cirka 30 timer pr. uge dagvagt/aftenvagt.

Medarbejderen får primær tilknytning til Døgngenoptræningsafdelingen, men skal også være villig til at afløse ved behov i plejeboligerne Bakkely.

Lidt om afdelingen: Vi har plads til 15 borgere på døgnophold, fordelt på syv intensiv stuer, hvor der er en overvægt af neurologiske borgere, otte almene stuer med genoptræning efter operationer, kroniske sygdomme, længerevarende sygdom eller svækkelse. Vi modtager borgere, som har behov for at forbedre daglige færdigheder, dette sker i tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter.

Det er derfor vigtigt, at du brænder for den rehabiliterende tankegang, hvor du ser muligheder fremfor begrænsninger.

Bakkely tæller 32 lejligheder og aktuelt 33 skønne beboere med almene somatiske lidelser, der medfører behov for pleje og omsorg døgnet rundt.

Stillingen er ledig til tiltrædelse 1. maj 2019.

Dine kvalifikationer
 • Du er autoriseret social- og sundhedsassistent.
 • Du er en positiv, fleksibel og stabil person, som trives i en varieret hverdag, med mange spændende opgaver, hvor fokus er på træning og rehabilitering, samt sundheds og sygepleje opgaver.
 • Du er omstillingsparat og trives i en til tider uforudsigelig hverdag
 • Du er faglig velfundret og har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med andre faggrupper.
 • Du har gode samarbejdsevner, dvs. du har en imødekommende, anerkende, lyttende og reflekterende tilgang til borger, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Du er ærlig og troværdig, du formår at bevare overblikket også i pressede situationer.

Vi tilbyder
 • Et personale i trivsel.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • Indflydelse på tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver.
 • Meget engagerede og stabile kollegaer, som er indstillet på at du skal befinde dig godt i afdelingerne, og på at give dig en god introduktion til arbejdet.
 • Et arbejdssted med velordnede forhold og gode fysiske rammer.

Dragsbækcenteret er et af Thisted kommunes plejecentre og er beliggende i Thisted by. Centret har 15 trænings og rehabiliterings pladser, 32 plejeboliger, stor køkken, som også leverer mad til et af kommunens øvrige centre, ambulant træningsfunktion og et kronikerafsnit.

Læs mere om Dragsbækcentrer på vores hjemmesid www.thisted.dk/dragsbaek

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Kontaktperson/henvendelse
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Leder Lotte Bloch på telefon 23 47 05 30, hvor du også kan aftale tidspunkt for besøg, såfremt du måtte have ønske herom.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning – med kopi af relevant dokumentation – senest mandag den 25. marts kl. 8.00, der opfordres til at ansøge elektronisk via link.

Ansættelsessamtaler er planlagt til tirsdag den 26. marts 2019 om eftermiddagen.

Ansøgningsfrist: 25. marts 2019

Klik her for at søge