Mød eleverne

Sanne Poulsen – 2. års elev 
Borgerservice og Ydelser
  

Jeg hedder Sanne Poulsen og er ansat ved Thisted Kommune som voksenelev.

I mit første år som elev har jeg arbejdet i Undervisning og Fritidsafdelingen. Her har jeg haft mange forskellige og spændende arbejdsopgaver, heriblandt regulering og tilbagebetaling af økonomisk friplads til SFO samt forlængelse af socialpædagogisk friplads til SFO. Endvidere har jeg arbejdet med personlig og telefonisk ekspedition, sagsbehandling samt månedlig afregning og kontrol vedr. Sprogcenter Thisted.

I gennem hele min elevtid er der vist meget tillid til mig i de selvstændige og udfordrende opgaver, som jeg har fået tildelt. Jeg har en meget selvstændig hverdag med mange ad hoc opgaver, hvor ingen dage er ens.

Fra første dag har mine kollegaer taget rigtig godt imod mig. Som elev ved Thisted Kommune er man i gode hænder, da der jævnligt er opfølgning på vores elevtid, hvor der er fokus på trivsel og kvaliteten af uddannelsen.

På nuværende tidspunkt er jeg på mit sidste skoleophold på Aalborg Handelsskole. Når jeg er færdig på skolen, skal jeg starte i Borgerservice og Ydelser, hvor jeg skal være det sidste år af min elevtid. Jeg glæder mig meget til at starte og ser frem til at få nye spændende og udfordrende opgaver.

Jeg er rigtig glad for min elevplads ved Thisted Kommune, hvor der bliver lagt vægt på et godt socialt forhold mellem kollager, og hvor jeg bliver mødt med godt humør hver dag.


Lene Madsen – 2. års elev
Sundhed og Kvalitet

 
Jeg hedder Lene Madsen, jeg er 32 år og bosat i Hanstholm.
Jeg er ansat ved Thisted kommune som voksen elev, med speciale i offentlig administration

Det første år af min elevtid har jeg været/arbejdet i undervisning og jeg har været oppe og snuse lidt til Fritidsafdelingen.
Jeg har haft rigtig mange forskellige og spændene arbejdsopgaver, men jeg har overordnet stået for sprog-skolen på afdelingen, hvilke har givet mig utrolig meget i min rygsæk.
Det var både, at tage imod telefonisk opkald fra sprogskolen, når kursisterne ringede og meldte sig syge. Ekspedition ved skænken, lave månedlige afregning og kontrol vedr. sprogskolen samt, at få lavet en fics sag på alle kursisterne.
Jeg har også været med til, at udføre arbejdsopgaver inden for pædagogisk friplads til SFO. Og været med til SSP opgaver. Hvilke også har været utrolig lærerigt.

Igennem min 1 års elevtid, er der blevet vist utrolig meget tillid til mig. Og jeg har følt mig udfordret hver dag på en god måde. Jeg har følt mig set, hørt og forstået hverdag.
Alle kollegaerne er og har været rigtig gode imod mig.
Det er utrolig godt, at være elev på Thisted kommune, og jeg har altid følt, at jeg har været i gode hænder – Der er også utrolig meget fokus på trivsel, kvalitet og selve uddannelsen.

D. 9/10-2017 er jeg startet op i sundhed og kvalitet.
Det er nogle utrolig dygtige fagfolk som der også arbejder her. Jeg har ikke været her så længe endnu, men glæder mig til, at skulle bruge et år her.
På nuværende tidspunkt, har jeg været med at lave regninger ud af huset og ført sundhedselever ind i skemaer.
Jeg er utrolig glad for min elevplads her hos Thisted Kommune, man bliver mødt hver dag med gensidig respekt, et smil og godt humør hver dag.

Linda Jacobsen – 2. års elev 
Borgerservice og Ydelser

Mit navn er Linda Jacobsen. Jeg er 25 år, og er bosat i Bedsted. Oprindelig kommer jeg fra norge men har boet i Danmark de sidste 6 år.

Jeg er ansat som elev ved Thisted Kommune.
Jeg har været i forskellige afdelinger i løbet af min elevtid her hos Thisted Kommune, jeg har bl.a. været hos Teknisk Forvaltning hvor jeg sad i Drift og Anlægsafdelingen og i Dagtilbud.
På nuværende tidspunkt sidder jeg i Borgerservice og ydelser.

Jeg sidder i det der hedder Team 2, hvor arbejdsopgaverne er mange og forskellige.
Nogle af mine arbejdsopgaver er at journalisere indrejser, lave pas, hjælpe borgere med at indberette skat, bestille sundhedskort samt meget mere.
Halvdelen af tiden tilbringer jeg hos opkrævningsteamet, her er der også forskellige opgaver, primært går disse ud på at indkræve penge for affald m.m.

Hverdagen som elev hos Thisted Kommune er spændene og alsidig. På trods af den store organisation er sammenholdet mellem kollegerne rigtig godt. Det er også en arbejdsplads, hvor du har muligheden til at vokse med opgaven, og som har plads til at, du kan udleve dit fulde potentiale. Jeg har endnu ikke følt mig som en elev, men som én der er ansat på samme vilkår og med samme ansvar som resten.
I Borgerservice, giver de én muligheden for, at få en bred viden om kommunen samt den politiske organisation man er en del af. Man går også i dybden med det lovstof man arbejder efter, man kan vel sige at hos Borgerservice går opgaverne op i ét.

Jeg er rigtig glad for min elevplads hos Thisted Kommune, det har også været en stilling jeg er gået målrettet efter. For mig, er en elevplads hos Thisted Kommune en drøm der er gået i opfyldelse.
Det er skønt at vågne op hver morgen og glæde sig til at gå på arbejde.


Celina Linde Kristensen – 2. års elev 
Børne- og familieforvaltningen     

Mit navn er Celina Linde, jeg er 21 år og bor i Nors. Jeg har afsluttet HHX i 2016 på Thisted Handelsgymnasium, og har efterfølgende fået ansættelse som kontorelev med speciale i offentlig administration ved Thisted kommune.

På mit første år sad jeg i Borgerservice og Ydelser, hvor jeg både var i kontanthjælpsafdelingen, folkeregisteret og tildeles i opkrævningen. I alle afdelinger er man en del af ekspeditionen og varetager administrative opgaver og tager stor del i omstillingen.

Nu sidder jeg i Børne- og Familieforvaltningen, hvor jeg skal være det sidste år. Det har været utrolig spændende og jeg har mange forskellige opgaver så som underretningsmailen, julepakker, aktindsigt i gamle sager og skrivelse af referater til diverse møder. Min tid på Thisted Kommune har været utrolig spændende og lærerig, samtidig har jeg oplevet stor tiltro og godt samarbejde med mine kollegaer og afdelingerne imellem.

At man under sin uddannelse får mulighed for at komme rundt i forskellige afdelinger og teams, gør at man får en bred linje af kvalifikationer og viden inden for kommunal administration. Jeg er meget glad for mit arbejde, og har oplevet stor udvikling både fagligt, socialt og personligt. 


Melissa Gustafsson – 2. års elev  
Ledelsessekretariatet
                          

Jeg hedder Melissa Gustafsson, jeg er 19 år og bosat i Ræhr.
Jeg er ansat ved Thisted Kommune som kontorelev, med speciale i offentlig administration.

Mit første år hos Thisted kommune var jeg i Sundhed og Kvalitet, i ældreafdelingen.

Mine arbejdsopgaver var meget forskelligartede og det var rigtig spændende opgaver, hvilket også gjorde at jeg fik et rigtig godt indblik i det hele. Der blev også vist meget tillid til mig i de forskellige selvstændige opgaver jeg fik tildelt.

Jeg er lige startet op i HR og arbejdsmiljø den 9. oktober 2017, hvor jeg skal sidde frem til efter nytår.

Derefter skal jeg i Ledelsessekretariatet hvor jeg skal være det sidste år af min elevtid. Hvor der venter nye, anderledes, struktureret og spændende opgaver. Her vil jeg formodentligt få et bedre indblik på organisationen som helhed og mere politisk.  

Jeg synes det er rigtig fint at man kommer rundt i flere forskellige afdelinger under ens elevtid, da det er med til at give en et godt overblik over hele organisationen som helhed og man ved altid lidt om meget, i afdelinger rundt omkring i Thisted Kommune og også uden for Rådhuset.

Inden jeg startede som elev, har jeg taget en 2-årig HG (handelsskole eksamen) på EUC Nordvest/Mercantec Viborg.

Jeg er rigtig glad for at jeg valgte at søge ind hos Thisted Kommune som kontorelev.

Der er gode muligheder for videreudvikling i denne uddannelse, både før og efter endt elevtid.

Louise RysgaardLouise Rysgaard - 1. års elev
Integration og undervisning

Mit navn er Louise Rysgaard og jeg er ansat ved Thisted Kommune som voksenelev med speciale i offentlig administration. Jeg er 33 år har 3 børn og er bosat i Thisted.

Jeg er startet i Integration men også i Undervisning. Jeg arbejder med forskellige administrative opgaver for begge afdelinger.

I Integration er nogle af mine opgaver:

  • at deltage i opbygning af vores nye del til Thisted Kommunens hjemmeside.
  • dagsorden/referat til møder med familiekonsulenterne.
  • håndtering af mails fra afdelingens fællesmailboks.
  • afregning for kursister på vores Sprogskole i Hundborg.

I Undervisning servicerer og understøtter vi kommunens folkeskoler. En af mine opgaver i Undervisning er at være med til Thisted Kommunes fælleselevråds bestyrelses møder, hvilket jeg syntes er utrolig spændende.

Efter 4 år på kontor uden, at have kontoruddannelsen besluttede jeg mig for at det skulle være nu, og var heldig at komme ind. Det er utrolig spændende, at være i to afdelinger da opgaverne er meget forskellige.

Jeg skal være i Integration og Undervisning det første år. Derefter er planen at jeg skal i Borgerservice. Hvilket jeg også glæder mig meget til, da de varetager nogle helt andre opgaver.

Jeg er meget glad for min arbejdsplads, der er ikke to dage som er ens. Det giver et rigtig godt indblik i hvorfor vi gør som vi gør, men også en rigtig god forståelse for, hvor mange forskellige opgaver kommunen varetager. Det er også vigtigt, at man kan samarbejde på kryds og tværs i de forskellige afdelinger, da vi tit har med de samme sager at gøre.

Som elev på Thisted Kommune, vil man opleve mange forskellige administrative opgaver, og der er altid nogen søde kollegaer som hjælper en. Man har jævnlig opfølgning på hvordan det går med sin elevansvarlige. Jeg føler mig, som en del af teamet, og der bliver givet mange spændende opgaver.

Det er spændende og forskellig artet at være elev ved Thisted Kommune:
F.eks. har jeg været rundt med plakater i det meste af Thy, om den ny stiftede Integrationspris.
Jeg har også sammen med en anden elev, været vidne på Det Gamle Rådhuset ved et bryllup.


Camilla Schou - 1. års elev
Borgerservice og Ydelser
Camilla Schou

Jeg hedder Camilla Schou, er 29 år og bor i Thisted.

Jeg er d. 1. september 2017 blevet ansat ved Thisted Kommune som voksenelev.

I mit første år som elev ved Thisted Kommune, skal jeg være i Borgerservice og Ydelser, et halvt år i afdelingen for Kontanthjælp og Ydelser, og et halvt år i afdelingen for Pas og Kørekort.

Mine arbejdsopgaver består i at behandle ansøgninger, journalføre og skrive breve til borgerne. Nogle dage i ugen ekspederer jeg borgere, dette kan være at tage imod ansøgninger, og svare på spørgsmål.

Der er en god stemning i teamet, og alle er rigtig søde til at hjælpe, give gode råd og vise tillid til mine færdigheder.

På mit andet år, skal jeg i en anden afdeling, som endnu er uvis.

Igennem min elevtid her ved Thisted Kommune, skal vi på 3 skoleophold i Ålborg, for til sidst at afslutte med en fagprøve.

Jeg er rigtig glad for min elevplads ved Thisted Kommune. Her er der ingen dage der er ens, og jeg lærer noget nyt hver dag. Jeg føler mig som en del af teamet, og mine kollegaer er søde og imødekommende hver dag.


Simone Milsø Gregersen – 1. års elev
Kultur og Fritid
Simone Milsø Gregersen

Mit navn er Simone Milsø Gregersen, jeg er ansat ved Thisted Kommune som kontorelev med speciale i offentlig administration. Jeg er 24 år, bor i Thisted, men kommer oprindeligt fra Sennels.

Det første år af min elevtid skal jeg være i Kultur og Fritid, hvor jeg har arbejdsopgaver som planlægning, koordinering og administration i forbindelse med forskellige kulturelle tilbud, som vi har i kommunen. Derudover kommer der løbende mange ad hoc opgaver, samt møder, hvor der skal udarbejdes referater og dagsordener. En af mine faste opgaver har indtil videre været at få struktureret mange af de opgaver, som konsulenterne sidder med, og den fremtidige plan er, at jeg skal sidde med en del af økonomien for afdelingen, da jeg har en uddannelse som Serviceøkonom med speciale i eventmanagement.

Jeg er glad for at være i en afdeling, hvor der sker meget, og som også relaterer til min tidligere uddannelse, hvor jeg samtidig får en masse ansvar, med gode kollegaer. Næste år skal jeg være i Ledelsessekretariatet, hvor jeg med sikkerhed også vil passe godt ind i en mere struktureret hverdag.

Jeg er rigtig glad for min elevplads i Thisted Kommune, hvor jeg ser en fremtid med gode udviklingsmuligheder, ansvar og plads til forskellighed, hvor ikke to dage er ens.