Malene Hedegaard Frostholm

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Hjemmeplejen Syd Team Snedsted
Forvaltning:
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Kærvej 9, 7752 Snedsted
E-mail:
mhf@thisted.dk