Erhverv

Thisted Kommunes erhvervsafdeling er organisatorisk placeret i Teknisk Forvaltning med direkte reference til Direktøren for Teknik og Erhverv. Vi er fysisk placeret på Thisted Rådhus, Asylgade 30 lige ved indgangen og du er altid velkommen til at kigge ind.

Vi sætter fokus på de områder, som kan være med til at sikre virksomhederne de vilkår, som er nødvendige for at skabe vækst og udvikling. Vi arbejder internt meget tæt sammen med de forskellige virksomhedsrettede afdelinger, for at sikre de bedst mulig vilkår. Herudover servicerer vi Erhvervs, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget samt borgmesteren.

Mogens Kruse Andersen (mka@thisted.dk / 99 17 17 20) er direktør for Teknik og Erhverv.

Primære opgaver og projekter

I erhvervsafdelingen arbejder vi med opgaver og projekter inden for:

 • Kommunens Ressource- og Energiplan
 • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft  og bosætning gennem kampagnen "Følg din Natur"
 • Salg af erhvervsjord
 • Udviklingen af virksomhedernes rammevilkår
 • Landdistriksudvikling
 • Turisme
 • Markedsføring af Thisted Kommune gennem events og sponsorater 
 • Erhvervskontakten

Desuden har Erhverv udarbejdet udkastet til en ny Erhvervspolitik for Thisted Kommune, som er i høring indtil den 22. oktober 2015, hvorefter den skal politisk behandles. 

Erhvervskontakten

Gennem Erhvervskontakten er vi virksomhedernes primære indgang til Thisted Kommune.

Vi hjælper virksomhederne videre til de rette kontaktpersoner i forhold til spørgsmål om:
 • Etablering af egen virksomhed
 • Udvidelse og udvikling af egen virksomhed
 • Ledige erhvervsarealer
 • Tilladelser og bevillinger
 • Medarbejderudvikling og rekruttering
 • Sygedagpenge, fleksjob og lignende mm.

Dermed behøver virksomhederne kun, at bruge ressourcer på at henvende sig ét sted.

Erhvervskontakten er et samarbejde mellem Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Teknisk Forvaltning, Jobcenteret og Thy Erhvervsforum.

Thy Erhvervsforum

Den eksterne virksomhedsservice håndteres af Thy Erhvervsforum efter indgåelse af ny samarbejdsaftale i 2015.

Thy Erhvervsforum er en medlemsforening, som skaber vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både virksomheder og borgere. På grundlag af en bred, koordineret og sammenhængende erhvervsservice rådgiver og sparrer Thy Erhvervsforum de omkring 1.700 små og store lokale virksomheder samt virksomheder, som ønsker at etablere sig i området.

Thy Erhvervsforum bidrager samtidig til, at der skabes nye arbejdspladser ved at tilbyde professionel iværksætterrådgivning. Gennem netværk, fundraising og vækstmidler tiltrækker Thy Erhvervsforum finansiering, som understøtter forretningsudviklingen i området.

Se mere på www.thyef.dk

Kontaktinfo

Erhverv
Asylgade 30
Telefon: 99 17 17 00
Fax: 99 17 22 64
E-mail: erhverv@thisted.dk