Teknik og Erhverv

Teknik og Erhverv består af afdelingerne Myndighed, Erhverv samt Drift- og Anlægsafdelingen, herunder Affald og Ejendomme. Desuden har området sit eget sekretariat

Teknik og Erhverv er placeret i administrationsbygningen i Hurup, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Se forvaltningens nuværende organisationsdiagram

Du kan klikke dig ind på de enkelte afdelingerne via venstremenuen.

Nøglepersoner

Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik og Erhverv , telefon 99 17 21 00 eller mka@thisted.dk

Marianne Davidsen Galsgaard, plan- og miljøchef, telefon 51 14 22 45 eller maga@thisted.dk

Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef, telefon eller 99 17 22 17 eller esh@thisted.dk

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk