Hanstholm Asylcenter

Hanstholm Asylcenter har ca. 330-500 asylansøgere, der primært bor på centeret og i lejede boliger i Hanstholm.

Til at varetage de opgaver, der er forbundet med at drive et asylcenter, er der ansat godt 50 medarbejdere. Det indbefatter både sundhedspersonale i vores sundhedsklinik, lærere, der varetager undervisning af både vores børn og voksne, pædagoger og medhjælpere til at drive vores børnehave, pedeller, administrativt personale, samt en stor gruppe netværksmedarbejdere.

Udover de fastansatte er der tilknyttet en stor gruppe frivillige, der laver aktiviteter for både børn og voksne.

Nøglepersoner

Inge Kam Larsen, konstitueret centerleder
Telefon 99 17 30 67
ikl@thisted.dk 


Kontaktinfo

Hanstholm Asylcenter
Nørbyvej 3
7730 Hanstholm

hanstholmasylcenter@thisted.dk

www.hanstholmasylcenter.dk