Børnecenter Vestervig

Børnecenter Vestervig er et asylcenter for uledsagede, mindreårige asylansøgere.
Centret blev etableret i marts 2010 i et samarbejde mellem Thisted Kommune og Udlændingestyrelsen.

Opgaverne og udfordringerne har i årene varieret i omfang og karakter. Centrets hverdag og drift påvirkes af kommunale og nationale politiske beslutninger ligesom stigning og fald i antallet af uledsagede børn, der finder vej til Danmark har betydet udvidelser og indskrænkning i det antal pladser, centret råder over. I en periode har centret udvidet med en afdeling på Vesterhavsgården i Agger, ligesom en specialafdeling for særligt ud-satte og vanskelige drenge blev etableret i Stagstrup i 2012.

I 2015 har Børnecenter Vestervig adresse på Vestergade i Vestervig, ligesom der indkvar-teres midlertidigt i den gamle fritidsordning ved Stagstrup Skole. Den interne skole i Stagstrup er en integreret del af centret.

Læs mere om centret på www.børnecentervestervig.dk 

Kontaktinfo

Børnecenter Vestervig

Vestergade 56
7770 Vestervig

bcvestervig@thisted.dk

Telefon 99 17 30 90