Hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Thisted Kommune.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i to overordnede områder:

Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd.
Fælles for de to områder er nedenstående telefontider på hverdage:

Telefontid – pleje og praktisk hjælp: 8.00 – 10.00
Telefontid – sygepleje: 7.30 – 8.00 og 13.00 – 13.30

Telefonnumre på Hjemmeplejens teams findes herunder.
Hjemmeplejen træffes døgnet rundt, men vi henstiller til at planlagte opkald foretages indenfor ovennævnte tidspunkter.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune kan endvidere kontaktes via mail: hjemmeplejen@thisted.dk, som besvares i dagstid på alle hverdage.

Hjemmeplejen Syd.
Hjemmeplejen Syd er inddelt i følgende mødesteder, som begge varetager opgaver i dag- og aftentimer:
Team Snedsted: Snested, Koldby, Sjørring, Hørdum, Stenbjerg, Vorupør, Sundby og Hundborg – Telefon 99 17 43 50.
Teamleder: Hanne Kloster.

Team Hurup: Hurup, Bedsted, Ydby, Boddum, Svankær, Lyngby, Dover, Gettrup, Vestervig og Agger – Telefon 99 17 43 70.
Teamleder: Gitte Jensby.

I tidsrummet 23.00 – 07.00 varetages opgaver i hele Hjemmeplejen Syd af medarbejdere fra Team Hurup.

Leder af Hjemmeplejen Syd: Nina Odde – telefon 99 17 43 60.

Pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads" Hjemmeplejen Syd

Hjemmeplejen Nord.

Hjemmeplejen Nord dækker området:

Thisted by, Sennels, Østerild, Frøstrup, Øsløs, Vesløs, Hillerslev, Nors, Hanstholm/Ræhr og Klitmøller.

I område Nord er der tre mødesteder:

Team Thorstedvej: Thisted by – telefon 99 17 43 20.

Team Kristianslyst: Thisted by og Sennels – telefon 99 17 43 40

Team Nors: Hanstholm/Ræhr, Klitmøller Frøstrup, Østerild, Øsløs, Vesløs og Hillerslev - telefon 99 17 43 00.

Leder af Hjemmeplejen Nord: Silvia Elung Jensen - telefon 99 17 43 00.

Pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads" Hjemmeplejen Nord

Gaderegister for Hjemmeplejen

Kontaktinfo

Telefontider:

Alle hverdage

Telefontid – pleje og praktisk hjælp:

8.00 – 10.00

Telefontid – sygepleje:

7.30 – 8.00 og 13.00 – 13.30