Virksomhedsservice, Jobcenter Thisted

Hvem er vi?

Vi er en afdeling, med erfaring fra både det private og det offentlige erhvervsliv. Vi servicerer alle virksomheder i Thisted Kommune. Som din samarbejdspartner tilfører vi værdi til din virksomhed ved proaktivt at tilbyde nem og hurtig adgang til Jobcenter Thisteds serviceydelser.

Se direkte kontaktoplysninger på medarbejderne i Virksomhedsservice i vores folder

Hvordan gør vi?

Vores ambition er at være så tæt på virksomheden som muligt. Det gør vi ved at lære din virksomhed grundigt at kende. En fast tilknyttet virksomhedskonsulent kan i fællesskab med virksomheden kortlægge ønsker og behov for arbejdskraft og finde frem til mulige tiltag. Administrativt servicepersonale kan bistå din virksomhed i forhold til at lette administrative opgaver som udfyldelse af blanketter med mere.

Virksomhedsservice kan hjælpe med blandt andet

  • REKRUTTERING: Vi tilbyder at udsøge, screene og formidle relevante kandidater til konkrete jobs i din virksomhed.
  • OPKVALIFICERING: Vi tilbyder hjælp til rekruttering af nye medarbejdere ved brug af målrettet opkvalificering og uddannelse.
  • FASTHOLDELSE: Vi tilbyder hjælp til at fastholde sygemeldte medarbejdere, herunder medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
  • JOBROTATION: Vi tilbyder hjælp til at sende medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.
  • JOB MED LØNTILSKUD: Vi tilbyder hjælp til ansættelse af ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode.
  • VIRKSOMHEDSPRAKTIK: Vi tilbyder et kortere forløb uden lønudgift. Virksomheden får mulighed for at afprøve en potentiel medarbejders kompetencer.
  • MENTORSTØTTE: Vi tilbyder hjælp til fastholdelse eller opnåelse af beskæftigelse af ledig.

Hvem samarbejder vi også med?

Virksomhedsservice arbejder tæt sammen med øvrige lokale aktører på erhvervsområdet, bl.a. Erhvervskontakten og erhvervsafdelingen ved Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum, det øvrige Jobcenter Thisted, erhvervsuddannelserne og de faglige organisationer.

Nyttige links

www.jobnet.dk

www.arbejdsmiljoviden.dk

www.thyerhvervsforum.dk

www.innovathy.dk

www.star.dk

www.virk.dk

Kontaktinfo

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted
Skolegade 8a
7700 Thisted

E-mail: jobcenter@thisted.dk
Telefon 99 17 17 17