Beskæftigelse


Beskæftigelsesafdelingen er en af del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Afdelingen består af de seks underafdelinger; Borgerservice og Ydelser, Center for Afklaring og Beskæftigelse, Helbred og Ressourcer, Jobservice, Særlig Indsats og Voksenuddannelse.

Beskæftigelsesafdelingen er fysisk placeret forskellige steder i Thisted by. Tre ud af de seks underafdelinger er en del af Jobcenter Thisted, der har adresse i Skolegade.

Kontaktinfo

Beskæftigelse
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
thistedkommune@thisted.dk