Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Frivillighedspolitik og retningslinjer

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har vedtaget en frivillighedspolitik, og Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget retningslinjer for behandling af ansøgninger. Begge dele kan ses på kommunens hjemmeside under Om Kommunen > Politikker og Planer > Politikker og Aftaler > Frivillighedspolitik, tryk på link her.

Hvornår kan du søge?

Efter forudgående annoncering i oktober måned tages der den 5. december 2016 stilling til uddeling af cirka 2/3 af Thisted Kommunes budgetbeløb til frivilligt socialt arbejde for 2017. Ansøgninger modtaget senest den 11. november 2016 tages med i denne vurdering. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at frivillige organisationer, som har udgifter, der har karakter af egentlig drift, forud for budgetåret kender det økonomiske grundlag for det kommende års drift, eksempelvis til dækning af lokaleudgifter og lønninger.

Efter forudgående annoncering i februar måned tages der den 4. april 2017 stilling til uddeling af en del af det resterende budgetbeløb. Ansøgninger modtaget før den 1. marts medtages i denne vurdering.

Efter forudgående annoncering i juni måned tages der den 5. september 2017 stilling til uddeling til den sidste del af budgetbeløbet. Ansøgninger modtaget før den 1. august medtages i denne vurdering.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil - uanset ovenstående ansøgningsfrister - løbende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til afgørelse.

Hvordan søger du?

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema (PDF-fil) for at komme i betragtning til at modtage tilskud.

Hent ansøgningsskema

  1. Du skal gemme filen på din computer,
  2. udfylde den elektronisk,
  3. hvorefter du er klar til at sende ansøgningsskemaet med tilhørende indscannede bilag til Richard Holm på rho@thisted.dk

Vær opmærksom på,

  • at fysisk afleverede ansøgningsskemaer og bilag ikke modtages
  • at ansøgningsskemaet, som har været anvendt tidligere år, ikke vil kunne anvendes til at søge tilskud for 2017

Hvor kan du hente hjælp?

Thisted Kommunes koordinator på frivilligheds- og ældreområdet, Lise Volder Jensen, har de fleste mandage kontortid i FrivilligThy, Nytorv 8, Thisted kl. 10-14, hvor hun kan være behjælpelig med diverse spørgsmål. Hun vil også kunne kontaktes på tlf. 20 27 35 85  eller på mail lvkj@thisted.dk - hun holder dog ferie i ugerne 30-33, begge inklusive.

Ros til Thisted Kommune på Frivillighedskonferencen

Socialminister Karen Ellemann (V) roste Thisted Kommune i en videohilsen til konferencen Frivillighed 2016, som blev afholdt i Vejen d. 15. september 2016. Ud fra socialministerens besøg hos FrivilligThy i Thisted d. 16. august 2016 var der 3 ting, der fik ministerens opmærksomhed; de mange ildsjæle i kommunen, Thisted Kommunes officielle frivillighedspolitik samt FrivilligThy som central aktør.

Se ministerens videohilsen her: https://www.youtube.com/watch?v=BRkC6TrwBUw&feature=youtu.be

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk