Lokaletilskudssatser/gebyrer, skemaer/blanketter samt tidsfrister.

Foreningerne har en række tidsfrister for indsendelse af oplysninger til kommunen vedr. lokaletilskud, og tilhørende skemaer og blanketter.

Tilskudssatser/gebyrer:

 

Lokaletilskudssatser og gebyrsatser 2016.

Lokaletilskudssatser og gebyrsatser 2017. 


 

Skemaer/blanketter.

 

 

Skemaer - foreninger - vedr. lokaletilskud for regnskabsåret 2017 (indsendes senest 01.03 2018)

   Skemaer - foreninger - vedr. lokaletilskud for regnskabsåret 2016 (indsendes senest 01.03 2017):

 • egne og lejede klublokaler, overnatningsfaciliteter, skydebaner og lejrpladser (SKEMA 5)
 • motionscentre (SKEMA 6)
 • squashbaner (SKEMA 7)
 • egne og lejede ridehaller samt egne og lejede rytterstuer (SKEMA 8) 
 • omklædningsrum "udeaktiviteter" i selvejende hal (SKEMA 8A)   
 • lokaler på efterskoler, i fremmede kommuner og lign. (SKEMA 8B)
Skemaer vedr. Aftenskoler:

Tidsfrister.
 01.03.  Foreningerne foretager følgende:
 • Indsender Tro og love-erklæring (om regnskab og tilskud) og erklæring om indhentelse af børneattester SKEMA 3.  Indsender oplysninger om medlemmer og kontingenter det foregående regnskabsår, med henblik på at få aktivitetstilskud i indeværende år (foreningerne modtager e-mail herom primo februar).
 • Foreninger indsender ansøgning om medlemstilskud.
 • Foreninger indsender skema vedr. slutopgørelse for lokaletilskud (egne og lejede lokaler)   
 • Aktivitetsopgørelse for perioden 1.1 til 1.3 sendes fra de selvejende haller til foreningens Conventus - foreningen påfører aktiviteterne/bookingerne oplysninger om deltager sammensætning og afsender med henblik på lokaletilskud. Vejledninger findes på www.Thistedfritid.dk 

 01.04.

 

Foreningerne indsender underskrevet regnskab for foregående år, som skal leve op til krav formuleret i håndbogen for foreninger. 

01.05.

Aktivitetsopgørelse for perioden 1.3 til 1. 5 sendes fra de selvejende haller til foreningens Conventus - foreningen påfører aktiviteterne/bookingerne oplysninger om deltager sammensætning og afsender med henblik på lokaletilskud. Vejledninger findes på www.Thistedfritid.dk

Via Conventus eller kommunens hjemmeside booker foreningen, for perioden 01.07.-31.12:

 • Kommunale haller, svømmehaller og gymnasiets træningshal og gymnastiksal i Thy Hallen og Sydthy Svømmebad.

 • Kommunale gymnastiksale og minihaller over 200 m2 samt udendørsanlæg. 

 • Øvrige lokaler i folkeskolen. 

  Booking af lokaler i Selvejende haller sker via Conventus eller hallens hjemmeside - der kan være særlige tidsfrister ved den enkelte hal.

 •  01.08 Aktivitetsopgørelse for perioden 1.5 til 1.8 sendes fra de selvejende haller til foreningens Conventus - foreningen påfører aktiviteterne/bookingerne oplysninger om deltagersammensætning og afsender med henblik på lokaletilskud.  Vejledninger findes på www.Thistedfritid.dk
   01.09. Via Conventus eller kommunens hjemmeside booker foreningen lokaler for perioden 01.01.-31.06. (se ovenfor)
   01.10 Aktivitetsopgørelse for perioden 1.8 til 1.10 sendes fra de selvejende haller til foreningens Conventus - foreningen påfører aktiviteterne/bookingerne oplysninger om deltagersammensætning og afsender med henblik på lokaletilskud. Vejledninger findes på www.Thistedfritid.dk
   31.12 Aktivitetsopgørelse for perioden 1.10 til 31.12 sendes fra de selvejende haller til foreningens Conventus - foreningen påfører aktiviteterne/bookingerne oplysninger om deltagersammensætning og afsender med henblik på lokaletilskud. Vejledninger findes på www.Thistedfritid.dk

  Løbende:

  Halv eller helårligt:

  Ansøgninger til Folkeudvalgets pulje.

  Ansøgning om lokaletilskud til omklædningsrum i forb. med udeaktiviteter - selvejende haller: SKEMA 8A.

   

   

  Kontaktinfo

  Kultur og Fritid
  Asylgade 30
  7700 Thisted

  KulturRummet
  Tingstrupvej 13
  7700 Thisted

  Telefon 99 17 17 17
  E-mail: fritid@thisted.dk