Kultur i folkeskolen

Thisted Kommune ønsker, at alle børn og unge får adgang til et godt og varieret kulturtilbud, og derfor arbejdes der aktivt på at få kulturen direkte ud på skoler og dagtilbud via række ordninger og projekter.

P.t. arbejdes på

  • Levende Musik i Skolen (LMS), hvor kommunens elever møde den professionelle musik direkte i skolen gennem over 40 årlige skolekoncerter fordelt ud over alle skoler.
  • Teaternetværket, hvor Thy teater samarbejder tæt med skoler og daginstitutioner.
  • Musik i Hverdagen, hvor Thisted Musikskole tilbyder alle kommunens 4. klasser instrument- og orkesterundervisning i et 10-ugers forløb på skolen.
  • Thy Billedskole, som tilbyder workshops (spotkurser) på kommunens skoler.
  • Thy Sangskole, som tilbyder undervisning og samarbejde omkring kortræning.
  • Thisted Bibliotek, som biblioteksintroduktion m.v. til skoleområdet
  • Mit rum for læring og oplevelser, hvor vi er i færd med at udvikle et mobilt læringsrum, der bringer biblioteket ud til børnene.
  • Thisted Kommunes naturværksted, som er placeret centralt i Thisted By og som skoler og daginstitutioner kan benytte
  • Nationalpark Thy Klasseværelset, hvor børn og unge får undervisning ude i naturen
… og meget mere.

Thisted Kommune har desuden sat penge af til at sikre grundlaget for en fleksibel transportordning, der sikrer adgang til kultur- og naturtilbud for alle børn i kommunen – uafhængigt af, hvor de bor.

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk