Nordiske venskaber gennem 75 år

De fire nordiske byer Uddevalla i Sverige, Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge, udgør Thisted Kommunes nordiske venskabsbyer.

I 2014 var det præcis 75 år siden, at Thisted Kommune og svenske Uddevalla indgik i et tæt samarbejde som venskabsbyer. Det gør samarbejdet til det ældste venskabsbysamarbejde i Norden. Udover Uddevalla er også Mosfellbær på Island, Loimaa i Finland samt Skien i Norge, kommet med i samarbejdet siden 1939, hvor Thisted og Uddevalla første gang gav hinanden hånd på venskabet.

Mottoet for byernes samarbejde, dengang som nu, er at venskab giver kendskab.

Historisk tæt samarbejde

Det var oprindeligt Thisted Kommune, som i 1937 tog kontakt til Göteborg for at knytte venskabsbånd imellem Thisted og en svensk by. Mens forskellige muligheder blev vendt, var det Uddevalla, som valget til sidst endte på. Aftalen faldt på plads i 1939 og siden har de to venskabsbyer arbejdet tæt sammen og udvekslet ideer og erfaringer - især i forhold til at udvikle de kulturelle bånd landende imellem.

Efterfølgende er både Norge, Finland og Island kommet med i samarbejdet. Hvert år mødes repræsentanter fra de fire byer og diskuterer et aktuelt emne. I 2013 mødtes byerne i Skien, hvor emnet var den planlagte udvikling af byen til en kulturel smeltedigel, med fokus på, hvordan bylivet forandrer sig. Et emne, der stadig er aktuelt for blandt andre Thisted Kommune.

I 2014 var emnet ”folkesundhed” og mødet foregik, ligesom det oprindelige møde, hos svenskerne i Uddevalla.

Jubilæumskunst og runesten

I 2014 var der en særlig udmærkelse af venskabsbyernes samarbejde gennem årerne. Værtsbyen Uddevalla afslørede derfor kunstværket ”Fire Venner”. Kunstværket er lavet af kunstneren Mikael Fagerlund og består af fire granitsten, hvor der på hver er indgraveret en billet.  

Billetterne viser afstanden, transporttiden og billetpriserne for at komme fra Uddevalle og til hver af de fire venskabsbyer. På denne måde bliver stenene ifølge Mikael Fagerlund en form for både historisk- og rejsemæssig dokumentation – en slags moderne runesten. Stenene er placeret på Svenskholmen, hvor de peger i retning af hver venskabsby.

Herunder kan du se et billede af  Thisted Kommunes del i kunstværket ”Fire Venner”.

Indgraveret i kampestenen er en billet til Thisted Kommune

Thisted Kommune er værter i 2016

I 2016 er det Thisted Kommune, der har æren af at være vært for de fire nordiske venskabsbyer. Borgmester Lene Kjelgaard Jensen forventer at et af emnerne for mødet bliver klima og miljø, samt de mange tiltag, vi i Thisted Kommune har i arbejdet med kommunens stedbundne potentialer inden for bl.a. natur og kultur.

Foreningen Norden og de nordiske venskabsbyer

Forud venskabsbysamarbejdet imellem de fire nordiske kommuner, blev der i lyset af første verdenskrig oprettet et andet samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. Dette samarbejde, der i dag også rummer Finland, Grønland, Island, Åland og Færøerne, bliver i dag kaldt ”Foreningen Norden” og spiller blandt andet en vigtig rolle i forhold til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Foreningen Norden og de fire venskabsbyer har gennem tiden arbejdet tæt sammen. Bl.a. overtog foreningen i 1948 Bohusgården, som oprindeligt var opført til at huse venskabsbysamarbejdet mellem Thisted og Uddevalla kommuner.

Du kan læse mere om Foreningen Norden på http://foreningen-norden.dk (nyt vindue)