Kulturaftale Nordjylland

Thisted Kommune indgår i kulturaftalen KulturKANten i 2013-2016. En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det, der kaldes en kulturregion.

Læs om:

Formål


Ideen med KulturKANten er at øge kvaliteten og synligheden af det samlede kulturområde i landsdelen. Det gælder udvikling i forhold til billedkunst, teater, musik, kulturarv med videre. Derudover fokuserer aftalen på at gøre kulturen til løftestang for fornyelse, vækst og nye partnerskaber i Nordjylland. Aftalen skal være med til at fremme en sammenhængende nordjysk udvikling inden for kultur, uddannelse og erhverv.

I kulturaftalen er der aftale disse temaer, som kulturaftalen støtter projekter inden for:
 • KONTRAST – Det overraskende møde & alternative arenaer
 • Talentudvikling
 • Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst

Der er pt. følgende søgbare puljer under KulturKANten:
 • Det overraskende møde & alternative arenaer
 • Talentudviklingspuljen
 • Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum
 • Kulturel innovation til ¼ pris (løbende ansøgningsfrist).
 • Ud-over-KAN-ten-puljen (løbende ansøgningsfrist).

Læs mere på www.kulturkanten.dk under puljer.

Gennem KulturKANten for du som borger i Thisted Kommune også adgang til en række programmer:
 • Børns møde med kunsten – BMMK
 • Med rød stue i biografen
 • Med skolen i biografen
 • Brønderslev forfatterskole
 • Orkesterskolen & Ungdomssymfoniorkestrene
Læs mere på KulturKANten.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk