Kløverstier

Thisted Kommune har fire spændende oplevelsesruter i Thisted bymidte. De fine Kløverstier byder på lokale oplevelser og mulighed for motion i det fri.

Kløverstierne er fire unikke oplevelsesruter i Thisted midtby.

Thisteds Kløversti har fire spændende temaer for ruterne, der starter omkring Medborgerhuset og forgrener sig ud i hvert hjørne af byen. Ruternes er blevet navngivet efter hver deres tema.

Læs mere om Kløverstierne i Thisted

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk