Limfjordscentret og Nordvest Safari

Den selvejende institution Limfjordscentret i Doverodde er centrum for en række kultur- og naturformidlingsaktiviteter med fokus på Limfjorden.
Kontakt: Limfjordscentret Doverodde Købmandsgård
Fjordstræde 1, Doverodde
7760 Hurup
Tlf. 97 95 92 66
 
Nordvest Safari er et kultur- og friluftscenter, der har til huse på Limfjordscentret i Doverodde, nær skov, fjord og Nationalpark Thy. Nordvest Safari udbyder pædagogisk naturvejledning og lærende friluftsaktiviteter i Nordvestjylland med naturformidling, unikke frilufts- og kulturoplevelser, høj grejkvalitet og sikkerhed.

Nordvest Safari har et formelt og forpligtende samarbejde med Thisted Kommune om udbyd af
aktiviteter til skoler og institutioner i Thisted kommune. Se mere på http://www.nordvestsafari.dk/

Kontaktperson
Thomas Kolding
Centerleder/Natur- og friliftsvejleder
M +45 2161 2421 / T +45 9795 9266
thomas@nordvestsafari.dk