Kulturtjenesten Thy


Kulturtjenesten Thy er et toårigt projekt, støttet af Kulturstyrelsen, som løber til og med august 2017.
Formålet med projektet er at bygge bro mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer i kommunen således at samarbejdet mellem kommunens kulturmiljøer og skole- og dagtilbud bliver styrket.

Ambitionen er at alle børn uanset opvækstvilkår får sammenhængende, lokale og varierede kulturelle oplevelser i deres skole- og institutionstid.

Endvidere er det ønsket, at kommunens børn og unge oplever kulturen som en rød tråd i deres læring fra de starter i dagtilbud til de afslutter deres ungdomsuddannelser.

Kulturtjenestens konkrete opgaver er at koordinere, styrke, kvalitetssikre og udvide mængden af kulturtilbud og på samme tid synliggøre kulturmiljøernes tilbud og potentialer overfor brugerne i skoler og dagtilbud.

Kulturfagsstrategi og-kanon

Kulturtjenestens arbejde understøttes af en kulturfagsstrategi, og en kulturfagskanon, som er udarbejdet af kommunen i samarbejde med lokale kulturaktører og skole- dagtilbud.

Kulturfagsstrategien skal fungere som pejlemærke for aktører og pædagogisk personale.

Kulturfagskanonen, oplister en række temaer som alle børn, som minimum, skal erfare og opleve gennem deres skole- og institutionstid i Thy.

Læs den samlede kulturfagsstrategi

Bemærk strategien er en testmodel, der afprøves i skoleåret 2016-2017, og vil derfor løbende blive udviklet og ændret.

Læs kulturfagskanonen

Kontaktperson

Marie Louise Klitgaard Nielsen
Koordinator for Kulturtjenesten
mlk@thisted.dk

99 17 19 15

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk