Folkeuniversitetet

Thisted Folkeuniversitet formidler og yder tilskud til undervisningstilbud og foredrag til institutioner og foreninger i Thisted.
Folkeuniversitetet i Thisted kommune er en del af det landsdækkende Folkeuniversitet i Danmark, som blev stiftet i 1898.

Formålet er: "Gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed, at udbrede kendskabet til forsknings metoder og resultater", og derved give foreninger, institutioner og enkeltpersoner mulighed - med økonomisk fordel - at arrangere foredrag, kurser og studiekredse, når emnet har karakter af oplysning, forskning og er offentlig.

Se Folkeuniversitetets program for 1. halvår 2018

Få flere oplysninger på Folkeuniversitets hjemmeside.

Kontaktperson:

Annie Nielsen
Sekretariatsmedarbejder
Telefon: 99 17 24 58
E-mail: AN@thisted.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Folkeuniversitet i Thisted Kommune består af

Anders Damm (formand)
Telefon 97 91 15 10 eller 29 86 25 20
E-mail: adamm@mail.tele.dk

Birte Aarup (næstformand)
Telefon 97 95 11 92 eller 21 92 03 38
E-mail: ettrup@dlgtele.dk

Jens Eg (kasserer)
Telefon: 97 92 00 51 eller 23 32 94 77
E-mail: jens.eg@mail.dk

Anni Hove Andersen
Telefon: 24 27 91 51
E-mail: ahahansted@gmail.com

Ella Sørensen
Telefon: 97 94 12 46 eller 30 71 12 46
E-mail: ella-s@mail.dk

Hos bestyrelsen kan du få ansøgningsskemaer og bestille foredrag