Breddeidræt

Thisted Kommune er i perioden 2014 til 2016 udpeget af Kulturministeriet og Nordeafonden, som en af Danmarks 7 breddeidrætskommuner.

Thisted Kommune har under overskriften ”Idræt på kanten” fået støtte til 7 projekter.

Alle syv indsatser ligger ”på kanten” af, hvad borgere, politikere og forvaltning måske selv troede kunne lade sig gøre i forhold til fx nuværende adfærd, vaner, samarbejdsmønstre, partnerskaber, rum, økonomi og rammer.

Thisted Kommunes indsatser omhandler:

  • øget idrætsdeltagelse igennem partnerskaber
  • kommunikation om idrætstilbud på unges vilkår
  • idræt og motion i forhold til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)
  • adventurrace aktiviteter i Nationalpark Thy for unge på STU uddannelsen
  • uddannelses- og  udviklingsprojekter for idrætshallernes ledere og bestyrelser
  • idrætsambassadører på arbejdspladserne.

Læs mere om Thisted Kommunes fritidsportal

Kontaktperson:

Louise Kjærsgaard Bertelsen 
Breddeidrætskonsulent.
lokb@thisted.dk
99 17 41 53 eller 24 60 19 10

 

 

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk