Værdigrundlag

Mission, vision og værdier


UU Thy´s mission

I samarbejde med alle, der arbejder med børn og unge at indgå i enhver form for kon-struktiv og effektiv opgaveløsning med fokus på, at den unge gennem vejledningen op-når valgkompetence og med afsæt heri påbegynder og gennemfører en ungdomsud-dannelse.UU Thy´s vision

• At skabe resultater via engagement og professionalisme, således at den unge og deres forældre oplever, at de i mødet med UU   Thy får en realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.
• At være kendt som en udviklingsorienteret organisation med åben dialog, samarbejde, god omgangstone og tryghed.UU Thy´s værdier

(har udgangspunkt i Thisted kommunes værdier)

 

Anerkendende

Det betyder at
• Vi møder den unge fordomsfrit
• Vi har respekt for forskellighed
• Vi er lydhøre over for den unge, vore samarbejdspartnere og hinanden

 

Troværdig

Det betyder at
• Vi arbejder med høj faglighed og professionalisme
• Vi er ærlige og autentiske
• Vi gør det, vi siger og siger, det vi gør

 

Åbenhed

Det betyder at
• Vi lægger vægt på dialog og netværksdannelse
• Vi kommunikerer ærligt og tydeligt
• Vi er nærværende og imødekommende

Loyalitet

Det betyder at
• Vi taler positivt om den unge, vore samarbejdspartnere og hinanden
• Vi er ansvarlige i relation til opgaveløsninger
• Vi vejleder i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for vejledning og ud fra Thisted kommunes værdier.

 

Tillid

Det betyder at
• Vi skaber trygge rammer i mødet med den unge
• Vi stoler på andre og hinanden
• Vi stoler på, at alle er ansvarlige

 

 

 Billede af børn

 

 

Tilbage til forside