Ordblinde

Cirka 5 % af befolkningen har læse- og stavevanskeligheder på grund af ordblindhed, og unge og voksne får ofte ikke den støtte, de har krav på – simpelthen fordi de ikke er klar over, hvilke muligheder de har. Ny hjemmeside skal gøre det lettere for ordblinde at hente viden om de muligheder, der eksisterer i lovgivningen for støtte i form af kompenserende ordninger og hjælpemidler til unge og voksne med ordblindhed eller læse- og stavevanskeligheder.

Er du i tvivl om du er ordblind og ønsker en afklaring, så kan du kontakte UU Thy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden