Vejledning om valg af uddannelse og erhverv fra 7. - 9. klasse

Din UU-vejleder kan hjælpe dig med

  • At komme på introkurser i 8. klasse.
  • At komme i brobygning i 9. klasse.
  • At komme i erhvervspraktik.
  • Vejledning om støttemuligheder.
  • At udarbejde din uddannelsesplan.
  • At udfylde ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne.
  • At vælge en efterskole.
  • Vejledning om uddannelsernes opbygning og adgangskrav.
  • Vejledning om hvilke uddannelser du kan vælge.
  • Vejledning om hvilke muligheder for job og uddannelse de forskellige uddannelser giver dig.

Vejledningen foregår på din skole.
I 7. - 9. klasse (10. klasse) får du samtaler alene, i små grupper eller i klassen med din UU-vejleder.
Inden du forlader 9. eller 10. klasse, skal du lave en uddannelsesplan, som skal følge dig på din ungdomsuddannelse.
Du vil i dit skoleforløb skulle deltage i forskellige vejledningsaktiviteter, for eksempel virksomhedsbesøg, præsentationskurser, åbent hus arrangementer og praktik.

 

 

 

Tilbage til forsiden