Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15 – 17 årige

Unge mellem 15-17 år skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har ansvaret for at hjælpe de unge og deres forældre med at lave en uddannelsesplan og justere den, når der er behov for det.

Hvis den unge ikke er klar til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse, kan planen bestå af flere andre elementer, som skal bidrage til, at den unge får lyst til uddannelse.

I visse situationer er der mulighed for, at den unge kan blive fritaget for at følge en uddannelsesplan. Forældrene eller den unge skal kontakte deres vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis den unge ikke kan følge en uddannelsesplan nu.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden