Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - kort om uddannelsen

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Heller ikke selv om der tilbydes støtte eller særlig tilrettelagt undervisning.

Uddannelsen er 3-årig, på fuld tid og gratis for den unge.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

  • Uddannelsen består af
  • En almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder.
  • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.
  • Vejledning.

Uddannelsen kan sammensættes af elementer leveret af erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner. Når uddannelsen er færdig, modtager den unge et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, den unge har opnået.

Den unge kan under uddannelsen modtage førtidspension eller (for)revalideringsydelse, hvis den unge i øvrigt er berettiget til det.

 

Tilbage til forside