Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Hvad er EGU?

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik.
EGU er for unge under 30 år. Se målgruppe

Mange EGU-elever har ikke nemt ved at læse, regne og skrive. Nogle har haft svære oplevelser i livet. Nogle har brug for at få vist arbejdsopgaverne en ekstra gang. Nogle er generte og forsigtige. Andre har svært ved at finde ro. Som alle andre er EGU-elever meget forskellige.

Men fælles for EGU-eleverne er, at de har mod på at starte på en praktisk uddannelse. De vil gerne i gang med at arbejde og er klar til at yde deres bedste. De vil ud på en arbejdsplads, hvor de føler sig velkomne, og hvor de kan udvikle sig.

TIL ELEVEN

EGU er en uddannelse med stor vægt på praktik.
EGU er en ordinær uddannelse, du kan bruge til noget.
EGU varer 2 år.

Hvorfor EGU?

Fordi der er brug for dig.
Fordi EGU er en god uddannelse med masser praktik
Fordi du får løn under praktikken

Hvem kan tage EGU?

Erhvervsgrunduddannelsen er for unge mellem 16 og 30 år, som ikke har gennemført / ikke er i gang med en ungdomsuddannelse (gymnasium, teknisk skole, handelsskole, SoSu-skole m.fl.) - og som ikke er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Krav til dig, der vil i gang med EGU?

- Du skal vide, hvilket område, du vil uddanne dig inden for
- Du skal være motiveret og have lyst til at lære noget nyt 
- Du skal kunne arbejde 37 timer/uge
- Du skal kunne stå op om morgenen og møde til tiden - hver dag

Hvordan kommer du i gang med en EGU?

Optagelse på EGU sker via den unges UU-vejleder - dvs. at en ung ikke kan tilmelde sig uddannelsen selv. Ansøgningen sker via den unges uddannelsesplan, der skal indeholde beskrivelse af den unges baggrund og forudsætninger og om hvorfor den unge ønsker EGU.

TIL ARBEJDSGIVER

Hvorfor tilbyde praktikplads?

Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv.
EGU-eleven er motiveret for at tage fat og arbejde netop i din virksomhed.
EGU er fleksibel og bliver skræddersyet til din virksomhed.
Din virksomhed bestemmer, hvor lang tid praktikken skal vare, og hvornår den skal starte.
I hele praktikforløbet står EGU-vejlederen klar med støtte og vejledning. Både til EGU-eleven og til dig som praktikvært.
Vejlederen kender EGU-eleven godt og påtager sig opfølgning og papirarbejde.
Løn betales af arbejdsgiveren efter tarif.
 

Tilbage til forside