Vejledningsaktiviterer

7. klasse 
Kollektivvejledning
Orientering om uddannelsessystemet.

8. klasse 
Kollektivvejledning
Samtaler med ikke uddannelsesparate
INTRO.

9. klasse 
Kollektivvejledning
Erhvervspraktik
Samtaler med ikke uddannelsesparate
Brobygning for ikke uddannelsesparate.

 

Herudover underviser UU overbygningen i faget Uddannelse og job, inden for områderne:

  • Det personlige valg
  • Fra uddannelse til job
  • Arbejdsliv

I den kollektive vejledning skal indgå:

1) indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf,

2) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse,

3) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen, jf § 9, og

4) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Læs mere her. 

 

 

 

Tilbage til forsiden