VUC FUTURA

Tilbud til unge mellem 16 & 25 år på Thy-Mors HF & VUC


Formål

Formålet med VUC FUTURA er at sørge for, at den unge bliver i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse ved at styrke og udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Når den unge har gennemført forløbet og vurderes klar til anden uddannelsesinstitution sikrer Thy-Mors HF & VUC den nødvendige overlevering.


Målgruppe

VUC FUTURA henvender sig til ressourcesvage unge, som har behov for et alternativt læringsmiljø, der styrker dem personligt, socialt og fagligt, så de rustes til at gennemføre en uddannelse. De unge er karakteriseret ved at have indlæringsvanskeligheder og ofte har de tidligere stiftet bekendskab med støtte ordninger af faglig såvel som personlig karakter.


Fagligt indhold

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk
 • Matematik
 • IT
 • evt. ordblindeundervisning


Socialt indhold

 • Tilknytning til kontaktlærer
 • Kursistcoach
 • Regelmæssig motion
 • Hyppige samtaler
 • Sociale aktiviteter og ekskursioner

For mere information kan du kontakte din vejleder eller kontakte Thy-Mors HF og VUC.

 

 

Tilbage til forsiden