Uddannelsesparathed

Gælden for 9. klasse:

Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed) i samarbejde med skolen.
Gældende for 9. og 10. klasse i skoleåret 2014/2015 og for 10. klasse skoleåret 2015/2016

Klik for at læse mere om vurdering af uddannelsesparathed BEK - 839 kapitel 2, § 7 - 14

 

Gældende for 8. klasse:

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

Forud for uddannelsesparathedsvurderingen pr. 1. december i 8. klasse, skal eleven angive, hvilket uddannelsesområde han/hun påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse – en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Afhængig af valg af uddannelsesområde angiver læreren, om eleven har henholdsvis personlige og sociale forudsætninger for at være uddannelsesparat til det / de valgte uddannelsesområder.


Følgende indgår i vurderingen af, om en elev er uddannelsesparat:


Faglige forudsætninger:

Karakteren 4 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse.

Personlige forudsætninger:

Vurderingen af de personlige forudsætninger er en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:

1) Motivation for uddannelse og lyst til læring
2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger
3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne
4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
5) Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet

Sociale forudsætninger:

Vurderingen af de sociale forudsætninger er en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:

1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet
2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellig fra en selvOplysningerne om ovenstående + elevens uddannelsesønske efter 9. klasse skal være til rådighed senest 1. december.

Uddannelsesparathedsvurderingen af eleverne i 8. klasse er en foreløbig vurdering af om eleven vil være i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse uden en særlig målrettet indsats.
Der er tale om begyndelsen på en løbende proces og en løbende evaluering af eleven i 8. og 9. klasse evt. 10. klasse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden