Kontakt os
Områdecenter Kastaniegården
Tlf. 99 17 44 00
Mail: Kastaniegaarden@thisted.dk

 

Aktivkomite


I Thisted kommune er der en Aktivkomite i hvert område.
Aktivkomitens opgave er at arrangere - og støtte op om - aktiviteter for ældre i det enkelte område, i samarbejde med de lokale foreninger, der findes. Kommunen giver et beløb svarende til det antal personer over 60 år, der findes i området, som tilskud til aktiviteter.

Aktivkomiteens opgave er også at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.

Aktivkomiteerne afholder et møde hvert år i november måned, hvor der også vælges medlemmer.
Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år, og 3 det andet år).
Alle over 60 år, samt førtidspensionister, har stemmeret.
Der afholdes møde i Aktivkomiteen den første tirsdag i hver måned.

Vejledende vedtægter for Aktivkomitéer ved ældrecentre i Thisted Kommune kan ses her:

Akiv komiteen består af følgende personer: 

Formand

Else Madsen

97 93 49 65

Ældrerådsrep.

Jørgen Toft

97 93 87 60

Næstform.

Jens Kristensen    

97 93 48 81

Ældreråds suppleant

 -

Kasserer

Chris Christensen    

97 95 32 01

Områdeleder

Annette S. Jensen

99 17 39 71


Annelis Jørgensen

60 49 52 85

Personalerep.

Betty Pedersen

99 17 44 05

Udvalgsmedl.

Erik Hyldahl

20 48 41 74


 

 

Sekretær og

1.Suppleant.

2.Suppleant.

 

Lis Dransfeldt

97 93 75 05

Finn Graa

20 44 50 16