Kriterier for dansk statsborgerskab
Et af kriterierne for at opnå et dansk statsborgerskab er, at du har bestået "Prøve i Dansk 2" med et karaktergennemsnit på mindst 4,0. Du skal også være mødt til undervisningen mindst 85 procent af tiden.

Sprogcenter Thisted tilbyder undervisning i alle tre danskuddannelser, samt Intro-dansk

Danskuddannelse 1
Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke har lært det latinske alfabet, og for kursister der ikke har gået i skole eller har en meget kort skolegang.

Uddannelsen bliver afsluttet med statskontrolleret "Prøve i Dansk 1".

Danskuddannelse 2
Danskuddannelse 2 er  for kursister med kort skole- og uddannelsesbaggrund.

Uddannelsen bliver afsluttet med statskontrolleret "Prøve i Dansk 2".

Danskuddannelse 3
Danskuddannelse 3 er for kursister med lang eller mellemlang skole- og uddannelsesbaggrund.

Uddannelsen bliver afsluttet med en statskontrolleret "Prøve i Dansk 3". 

Arbejdsmarkedsrettet dansk
Arbejdsmarkedsrettet dansk er et særligt arbejdsmarkedsrettet danskundervisningstilbud for udenlandske arbejdstagere.
Kurset er i alt på 250 lektioner fordelt på 5 moduler og skal tages indenfor 1½ år.

Om FVU udbud

Begge fag er delt op i trin:
FVU-læsning har 4 trin med 40-60 lektioner på hvert trin
FVU-matematik har 2 trin med 60-80 lektioner. Vi optager løbende, og du kan nøjes med de trin, du har behov for.

Der tilbydes 3 lektioner om ugen i FVU matematik og 6 lektioner om ugen på FVU læsning trin 1, 2 og 3

FVU - forberedende voksenundervisning
FVU er et gratis tilbud til dig, der har brug for at blive bedre til matematikken i hverdagen og til at læse, skrive og bruge it. Undervisningen foregår på små hold med emner som, fx arbejdspapirer, lønsedler, madopskrifter, køreplaner, tabeller eller andet, som er relevant for dig og din hverdag. FVU består af to fag: FVU-læsning og FVU-matematik.

For at blive placeret på det rigtige trin, bliver du testet. Efter hvert trin har du mulighed for at aflægge en prøve. Du skal være fyldt 18 år og skal godkendes forud for optagelse. Undervisningens indhold vil være med udgangspunkt i dit behov.

OBU - ordblindeundervisning
Tegn på ordblindhed kan bl.a. være, at du:

  • læser langsomt og generelt har svært ved at overskue en tekst
  • har svært ved at læse undertekster på tv
  • læser nogle ord forkert og bytter om på bogstaver, både når du læser og skriver
  • har svært ved at stave og svært ved at skrive en tekst, der hænger sammen

Er du ordblind eller har du mistanke om, at du er det, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi er vant til at hjælpe, og vi ved, hvordan du kommer videre i teksten. Vi ved også, at stort set alle, som har gået på vores hold, ville ønske, de var kommet i gang noget før. En test og en samtale kan vise, hvorvidt der er tale om ordblindhed eller manglende øvelse.

Der tilbydes op til 12 lektioner om ugen.

Ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning/FVU

Du kan modtage ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning/FVU på Sprogcenter Thisted. Hvis du har en formodning om, at du tilhører målgruppen for ordblindeundervisning og FVU, er du velkommen til at kontakte os.
Vores udbud sker i tæt samarbejde med Thy-Mors HF og VUC
http://www.vuctm.dk/