UNDERVISERE


Lars Munch

Annelise M. Johansen

Karen Høyer

Hjerneskade

Neuroteamet

Kommunikationscenter Thisted tilbyder undervisning til personer, der har pådraget sig skade i hjernen ved f. eks. blodprop, hjerneblødning, hovedtraumer, betændelsestilstande i hjernen,iltmangel, tumorer etc.

Tilbuddet henvender sig til personer, der er fyldt 18 år ( i særlige tilfælde kan yngre personer tilbydes undervisning) 
der er selvhjulpne med hensyn til personlig hygiejne, hvis ikke, skal hjælper medbringes og der er parate og motiverede til overgangen fra patient til et aktivt selvstændigt liv.

Følgevirkninger efter en hjerneskade kan vise sig som kognitive problemer 

    -opmærksomhedsproblemer
    -koncentrere sig 
    -nedsat evne til at huske 
    -overskue og planlægge sin hverdag 
    -lære nyt 
    -øget fysisk og mental trætbarhed
    -skrive/regne/læse vanskeligheder 
    -sproglige problemer 
    -fysiske problemer 
    -øget søvnbehov 
    -lav kondition, styrke og udholdenhed 
    -lammelser og spasticitet 
    -sociale vanskeligheder personlige og følelsesmæssige ændringer     
    -sorg og krise reaktioner 
    -angst 
    -depresssion
    -ændring af temperament

Henvisning

En evt. deltager eller pårørende kan tage direkte kontakt til Kommunikationscenter Thisted .
Henvisning kan også ske fra praktiserende læge, sygehuse, socialforvaltning eller andre instanser. 

Hvis det vurderes, at deltageren hører til målgruppen, indbydes deltageren og dennes
pårørende/kontaktperson til en forsamtale.

Formålet med forsamtalen er at få afdækket hvilke problemstillinger, der er tale om,
og hvorvidt der kan tilbydes et relevant tilbud.

Hvis deltageren indstilles til undervisning foretages efterfølgende relevante tests og undersøgelser, før den endelig visitation foretages.


Undervisningens formål

Det overordnede formål er at fremme deltagerens handlemuligheder med udgangspunkt i den ændrede livssituation.

Vi arbejder frem imod, at deltageren finder ressourcer og styrker, der kan bruges til genopbygning af og kompensering for mistede færdigheder.

I begyndelsen af undervisningsforløbet vurderer vi den enkeltes følgevirkninger af hjerneskaden, og hvorledes disse påvirker hverdagen.

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan med henblik på, at deltageren tilegner sig nye strategier og handlemuligheder, der kan afhjælpe følgevirkningerne bedst muligt.

Rådgivning og vejledning

Vi samarbejder med bl.a. kommunens hjerneskadekoordinator, sagsbehandler og jobkonsulent.

Der vejledes om arbejdspraktik, uddannelse, støtteforanstaltninger, klubber og foreninger.


Hvordan

Undervisningen foregår på små hold og tilrettelægges efter den enkelte deltagers forudsætninger og behov.

 
Timetal og undervisningstilbuddets varighed (aftales mellem lærer og elev) fastlægges i visitationen.

 
Undervisningen varetages af speciallærere, fysioterapeuter og talepædagoger.

 
Undervisning og undervisningsmaterialer betales af Thisted kommune

 

Der kan efter aftale arrangeres befordring.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Pårørendearbejde / Pårørende kursus

Når man er blevet ramt af en skade i hjernen, kan det være vanskeligt at erkende, at livet er blevet anderledes. Det er også vanskeligt for de pårørende, når livet ikke længere er, som man havde planlagt og ønsket. Det tager tid og kræver indsigt. Mange har brug for hjælp og støtte til at komme igennem sådan et erkendelsesforløb og videre med det fremtidige liv, som skaden helt naturligt vil påvirke.

Det er helt naturligt, at man som pårørende føler sig alene og magtesløs overfor den nye livssituation.

 
Derfor har vi tilrettelagt et forløb over 3 gange, som henvender sig til pårørende til personer med en erhvervet hjerneskade.

På kurset arbejder vi bl.a. med:

-Hjernens opbygning og funktioner
-Hvad det vil sige at erhverve en hjerneskade
-Følgevirkningerne af en hjerneskade, bl.a. kommunikative vanskeligheder
-Følelser - fx sorg og frustration.


Undervisningen af pårørende ligger udenfor normal arbejdstid.