Mission, vision og værdier

På Kommunikationscenter Thisted giver vi mennesker med særlige behov mulighed for  - at mestre livet.


Vision

Kommunikationscenter Thisted vil være et kendt og dynamisk videnscenter, som medvirker til at formulere fremtidens krav og forventninger til vores faglige område.
• Vi vil være kendt og benyttet lokalt
• Vi vil være en opsøgende og attraktiv samarbejdspartner
• Vi vil lade os inspirere af befolkningens jordbundenhed, havets kraftfuldhed, fjordens mildhed og landskabets udsyn og vidder


Værdier

Anerkendelse:

For os hænger anerkendelse sammen med, at vi lytter til hinanden og ser forskellighed som en styrke. Vi respekterer hinandens faglighed og er åbne og parate til at lære, også af vores fejl.
Vi ser positivt på forslag og nye ideer og initiativer, og vi opmuntrer, støtter og giver ros til hinanden.
Vi tror på, at mennesker har den bedste hensigt, og derfor er vi nysgerrige og vi søger dialogen, også når vi ikke er enige. Respekt, ordentlighed og loyalitet er nøgleord for vores møder, beslutnings-processer og samarbejde.

• Vi lytter til hinanden og ser forskellighed som en styrke
• Vi respekterer hinandens faglighed
• Vi er parate til at lære
• Vi er positive overfor ideer og initiativer
• Vi lægger vægt på at opmuntre, støtte og rose hinanden
• Vi tror på den bedste hensigt
• Vi er nysgerrige og går i dialog
• Respekt, ordentlighed og loyalitet er nøgleord for os

Loyalitet:

Loyalitet betyder, at vi kan stole på og respektere hinanden. Vi anser et højt informationsniveau med åbenhed, dialog og diskussion for at være essentielt – til gengæld respekterer vi de demokratiske spilleregler og dermed de beslutninger, der træffes på de forskellige niveauer. Det betyder, at når en beslutning er truffet, ”trækker vi i arbejdstøjet” og arbejder loyalt på at føre den ud i livet.
Vi er bevidste om vores rolle i organisationen, og ordentlighed og troværdighed kendetegner vores kommunikation såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere og borgere.

• Loyalitet betyder, at vi stoler på og respekterer hinanden
• Et højt informationsniveau med åbenhed, dialog og diskussion er essentielt
• Vi respekterer demokratiets spilleregler
• Vi arbejder loyalt på at føre trufne beslutninger ud i livet
• Ordentlighed og troværdighed kendetegner vores kommunikation såvel internt som eksternt

Troværdighed:

I vores daglige arbejde er det essentielt, at vi gør, hvad vi aftaler og lover, så der bliver overensstemmelse mellem ord og handling, og vi dermed lever op til de fælles værdier.
Troværdighed betyder også, at vi siger tingene på rette tid og sted.

• Vi er troværdige overfor missionen, visionen samt værdierne i organisationen
• Vi tager ansvar overfor fælles værdier
• Vi tager ansvar for, at der er sammenhæng mellem ord og handling
• Vi tager ansvar for egne handlinger
• Vi siger tingene på rette tid og sted.
• Vi overholder aftaler og efterlever trufne beslutninger
• Vi er ansvarlige i forhold til opgaveløsningen.

”Vi bedømmer os selv på vores hensigter – andre bedømmer os på vores adfærd og handlinger”


Åbenhed:

I vores måde at arbejde på er det vigtigt med åbenhed, så vi gennem dialog opnår den højeste grad af faglighed, ide-rigdom og kreativitet i løsningen af komplekse opgaver.
Det indebærer, at vi skal have et højt gensidigt informationsniveau, hvor vi informerer hinanden så tidligt som muligt, så vi gennem indsigt i vores muligheder er positive overfor andres meninger og ytringer. Gennem åbenhed og dialog styrkes vi, så vi bedre kan imødekomme krav om forandringer.

• Vi har en åben, ligeværdig og respektfuld dialog
• Vi vil være åbne og positive overfor andres tilkendegivelser, meninger og ytringer
• Vi informerer så tidligt som muligt til de rette personer
• Vi vil være åbne overfor forandringer
• Vi stiler mod udtalelser, der understøtter den positive historie
• Vi vil være nysgerrige overfor hinanden
• Vi har ret og pligt til at informere på alle niveauer


Tillid:

Vi ønsker en arbejdsplads, hvor vi har tillid til hinanden, og hvor vi efterlever vores mission, vision og værdier. Tillid betyder også, at vi tror på de bedste hensigter, og at vi kan regne med hinandens opbakning i vores handlinger.

• Vi tør indgå i dialog
• Vi tør satse, og vi bakker hinanden op i vores handlinger
• Vi tror på den bedste hensigt
• For os bygger tillid og tryghed på hinanden
• Vi har ingen skjulte dagsordener
• Vi har en høj grad af frihed/selvforvaltningMedarbejderne og ledelsen
ved Kommunikationscenter Thisted
September 2009