Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning:

1 medlem udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse

1 medlem udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse

2 medlemmer udpeget af DSI (brugerorganisationerne)

2 medlemmer valgt blandt kommunikationscenterets medarbejdere - heraf mindst én underviser

1 medlem valgt blandt kommunikationscenterets deltagere.

Forstanderen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og forstanderen er bestyrelsens sekretær.

KommunikationsCenter Thisteds bestyrelse for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017:


Bestyrelsesformand, Jens Otto Madsen, (udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse)
Mail: jom@thisted.dk

Bestyrelsesnæstformand
, Anne Marie Lodahl, (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
E-mail: frede-lodahl@mail.dk

Pia Storm, (udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse)
Mail: pia.storm@morsoe.dk

Niels Støvlbæk, (udpeget af Danske Handicaporganisationer)
Mail: nilist@mvbmail.dk

Annie Mortensen, (deltagerrepræsentant)
Mail: annienymann@gmail.com

Konsulent, Lillian Kristensen, (medarbejderrepræsentant)
Mail: lik@thisted.dk

Lærer, Lene Rysgaard, (medarbejderrepræsentant)
Mail: lery@thisted.dk

Tilforordnet bestyrelsen (uden stemmeret) og ydende sekretærbistand:

Forstander, Erik Thimm Bertelsen, Mail: etb@thisted.dk

Viceforstander, Erik Gustavsson, Mail: egu@thisted.dk

Afdelingsleder, Poul Hegaard Hansen, Mail: phha@thisted.dk