Udbud af erhvervsgrunde i Thisted Kommune

Planer om at udvide din virksomhed ?

Har du planer om enten at udvide eller etablere din virksomhed i Thisted Kommune?

Så udbydes der i hele marts måned attraktive grunde i flere områder af kommunen – og nu er prisen inklusiv kloakbidrag.

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme udbyder Thisted Kommune erhvervsgrunde til salg. Grundene vil blive solgt til højestbydende, men Thisted Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne købstilbud.

Udbuddet starter den 1. marts og løber frem til den 31. marts 2017 kl. 8.00. Alle købstilbud skal fremsendes til Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted i en rød lukket kuvert inden tidsfristens udløb. Informationsmateriale med tilbudsblanket samt kuvert kan rekvireres hos Thisted Kommune – se nedenstående kontaktinformationer.

Ledige erhvervsgrunde i Thisted Kommune:

By

Vejnavn

Pris

Hanstholm

Centerområde

  75,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Hamborgvej

  75,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Bødkervej

  75,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Chr. Hansens Vej

  75,00 kr. pr. m2

Koldby

Følhøjvej

  50,00 kr. pr. m²

Nors

Ludvigs Minde Vej

  50,00 kr. pr. m2

Silstrup

Bødkervej

(areal mod omfartsvejen)

  100,00 kr. pr. m2

Silstrup

Sadelmagervej

  100,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Syd

  100,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Nord

  100,00 kr. pr. m2

Thisted

Thyparken

  100,00 kr. pr. m2

Vesløs

Møllebakvej

  50,00 kr. pr. m2

Vestervig

Håndværkervej

  50,00 kr. pr. m²

Vilsund/Sundby

Rævebakken

  50,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Løvevej 16

  100,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Thisted Øst

Areal mod omfartsvejen

I øvrigt

  100,00 kr. pr. m²

  100,00 kr. pr. m²

 

Alle priser på erhvervsgrunde er inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og med tillæg af 25 % moms.

Desuden gælder følgende:

Grundene skal betales kontant pr. overtagelsesdagen. Køber betaler selv for skøde. Sælger betaler halvdelen af udgiften til tinglysning samt landinspektør, såfremt matriklen ikke er udmatrikuleret.

Byggeriet skal påbegyndes senest 2 år fra overtagelsesdatoen og være afsluttet og klar til indflytning og begæring om færdigsyn senest 3 år fra overtagelsesdatoen.

Kontaktinformation:

Du kan læse mere om grundsalg på www.thisted.dk/grundsalg eller kontakte erhvervskonsulent Torben Pedersen på 2460 1979 eller pr. e-mail tp@thisted.dk.