Salg af grund i Hanstholm

Thisted Kommune udbyder den 11. januar 2017 Bødkervej 28 i Hanstholm til salg.

Grunden som udbydes til salg er beliggende på Bødkervej 28 i Hanstholm.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grundene er omfattet af lokalplan, som udbyder disse arealer til kombineret erhvervs- og boligområde.

  • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest fredag den 10. februar 2017 kl. 08.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.