Salg af erhvervsgrund i Vesloes

Thisted Kommune udbyder per 2. september 2016 to erhvervsgrunde i Vesløs.

Grundene som udbydes til salg er beliggende på Møllebakvej i Vesløs.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en kort beskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grundene er omfattet af lokalplan 13-5, som udbyder disse arealer til erhvervsområde.

  • Tilbud på køb af en af grundene skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest mandag den 19. september kl. 09.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.