Udbud af erhvervsgrunde i Thisted Kommune

Thisted Kommune udbyder per 1. marts 2016 følgende ledige erhvervsgrunde til salg:


By

Vejnavn

Pris

Hanstholm

Centerområde

  20,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Hamborgvej

  24,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Bødkervej

  32,00 kr. pr. m²

Hanstholm

Chr. Hansens Vej

  32,00 kr. pr. m2

Koldby

Følhøjvej

  32,00 kr. pr. m²

Nors

Ludvigs Minde Vej

  28,00 kr. pr. m2

Silstrup

Bødkervej

(areal mod omfartsvejen)

  56,00 kr. pr. m2

Silstrup

Sadelmagervej

  44,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Syd

  48,00 kr. pr. m2

Thisted

Falkevej Nord

  40,00 kr. pr. m2

Thisted

Thyparken

  40,00 kr. pr. m2

Vesløs

Møllebakvej

  16,00 kr. pr. m2

Vestervig

Håndværkervej

  16,00 kr. pr. m²

Vilsund/Sundby

Rævebakken

  32,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Løvevej 16

  40,00 kr. pr. m2

Thisted Øst

Thisted Øst

Areal mod omfartsvejen

I øvrigt

  56,00 kr. pr. m²

  44,00 kr. pr. m²

 

Alle priser på erhvervsgrunde er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak og med tillæg af 25 % moms. 

Desuden gælder følgende for erhvervsgrunde:

Grundene skal betales kontant pr. overtagelsesdagen. Køber betaler selv for skøde. Sælger betaler halvdelen af udgiften til tinglysning.

Byggeriet skal påbegyndes senest 2 år fra overtagelsesdatoen og være afsluttet og klar til indflytning og begæring om færdigsyn senest 3 år fra overtagelsesdatoen. 

Du kan købe grundene ved at sende skriftligt købstilbud senest den 15. marts 2016 kl. 8.00. Tilbuddet skal sendes til Thisted Kommune, Erhverv, Asylgade 30, 7700 Thisted. Tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Erhverv på tlf. 9917 1700.

Lokalplaner, øvrige salgsbetingelser og kort over områderne fremgår af Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk

Spørgsmål og yderligere information

Erhvervsgrunde – kontakt Torben Pedersen, Erhverv, tlf. 99 17 17 00 eller e-mail erhverv@thisted.dk.