Salg af areal i Bedsted

Thisted Kommune udbyder per 30. maj 2016 arealerne med tilhørende matrikel numre 31c og 31 d, Bedsted By, Bedsted.

Grundene som udbydes til salg i Bedsted har matrikel numrene 31c og 31d, Bedsted By, Bedsted.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grundene er omfattet af lokalplan 55a, som udbyder disse arealer til erhvervsområde.

  • Tilbud på køb af en af grundene skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest mandag den 13. juni kl. 12.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.