Udbud af aktiveringstilbud til flygtninge i Thisted Kommune


Udbuddet vedrører flygtninge der ved visitation til jobcentret vurderes jobparate men har brug for:

  •  En skræddersyet og målrettet indsats for borgere under integrationsperioden
  •  Individuel sparring hen imod selvforsørgelse – håndholdt indsats til at komme i virksomhedsforløb
  •  Kendskab til kulturen på en arbejdsplads eller i uddannelsessystemet – udvikle arbejdsidentitet
  •  At udvikle sproglige kompetencer – arbejdsmarkeds dansk.

 

Tilbuddet skal kunne rumme 50 borgere og have (option) mulighed for udvidelse med yderligere 2 x 25 deltagere og 20 x 5 deltagere.

 

Link til deltagelse i udbuddet:

http://permalink.mercell.com/59298894.aspx