Salg af del af ejendom

Thisted Kommune udbyder del af ejendom beliggende på Dyrskuepladsen til salg.

Thisted Kommune udbyder en del af bygningen beliggende på Dyrskuepladsen i Thisted.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse for bygningens anvendelse.

Grundene er ikke omfattet af nogen lokalplan, men er udlagt i kommuneplanen til område med offentligt formål.

  • Tilbud på køb af bygningen skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest fredag den 24. juni kl. 08.00
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.