Anlægsarbejdet vedr. cykelsti Hurup-Vestervig

Thisted Kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet